Horváth Ferenc (2017): ERDŐ+h+á+l+ó kitűzése, a faállomány-szerkezet, valamint az újulati- és cserjeszint alapállapot felmérése 100 mintavételi pontban a Fényi-erdőben. Jelentés, MTA ÖK, Ökológiai és Botanikai Intézet, Vácrátót, 29 old.

Összefoglalás

Jelen munka során a Fényi-erdő tervezett erdőrezervátum magterület (Bátorliget 12A, Égett kocka) egységes erdődinamikai alapállapot felmérését készítettük el, amely egy hosszú távú vizsgálatsorozat első felmérése.
Az erdő növényzete régóta kutatott, azonban erdőszerkezeti és erdődinamikai szempontból alig ismert. Kiemelkedő termé¬szetvédelmi jelentőségét az OTT 1953-ban így indokolta: „Az egész Nyírségben nincs több ilyen eredeti ősállapotban megmaradt állomány …” Az erdőre leselkedő veszélyeket: a szárazodást, a tájhasználat változást, az özönfafajok invázióját, újabban pedig a túltartott vaddisznó állomány következményeit már korán felismerték. Ezeket még részletesebben tárja fel a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság fenntartási terve.
A megállít¬hatatlan táj szintű szárazodás, amelyet ma már a klímaváltozás is súlyosbít, ugyanakkor az erdőben zajló változások egyik fő hajtóerejét jelenti.
Botanikai és természetvédelmi szempontból a Fényi-erdő Hámfrész, Körmely és Nagytrenk része változatosabb és értékesebb, azonban a tervezett erdőrezervátum kijelölt magterülete a hosszú távú erdődinamikai vizsgálatok szempontjából rendkívül fontos. Az Ömbölyi-erdő és Fényi-erdő ugyanakkor kiemelt jelentőségű természet-megőrzési terület, amelynek egyik jelölő élőhelye a keményfás ligeterdő. Jelölő fajok (többek között) a díszes tarkalepke, a nagy hőscincér és a skarlátbogár, amelyek számára a vizsgált keményfás ligeterdő ideális feltételeket kínál a szükséges tápnövények, erdőszerkezet és mikroélőhelyek szempontjából.

Megjegyzések

2018-ban egy újabb szerződés keretében terjesztettük ki az ERDŐ+h+á+l+ó-t a teljes magterületre és készítettük el az aljnövényzet felmérését, fejeztük be az alapállapot felmérést.

Lelőhely
ER Archívum 2017/D-002