Horváth Ferenc, Csicsek Gábor, Bíró Attila, Demeter László, Lipka Borbála, Neumann Szilvia, Papp Mónika, Szegleti Zsófia, Víg Ákos és Lesku Balázs (2018): Fényi-erdő - Égett kocka 2018-ban, ER Füzetek 1, MTA Ökológiai Kutatóközpont, Tihany, 16 old.

Nyomtatóbarát változatPDF version
Teljes hivatkozás: 
Horváth Ferenc, Csicsek Gábor, Bíró Attila, Demeter László, Lipka Borbála, Neumann Szilvia, Papp Mónika, Szegleti Zsófia, Víg Ákos és Lesku Balázs (2018): Fényi-erdő - Égett kocka 2018-ban, ER Füzetek 1, MTA Ökológiai Kutatóközpont, Tihany, 16 old., DOI: 10.46441/ERF.2018.1
Rövid hivatkozás: 
Horváth és mtsai (2018)
Első szerző: 
Horváth Ferenc
Év: 
2018
Összefoglalás: 

Nyolcvan éve fogalmazta meg Soó Rezső, a Debreceni Tudományegyetem professzora: "Az egész Nyírségben nincs több ilyen eredeti ősállapotban megmaradt állomány …". A Fényi-erdő az Alföld és Magyarország páratlanul értékes maradványerdeje …

Tartalom
- A Fényi-erdő Erdőrezervátum jelentősége
- Az erdő és az 'Égett-kocka' múltja
- Égett-kocka - ősállapotú, természetes tölgy-kőris-szil keményfaliget
- Az uralkodó kocsányos tölgy és magyar kőris populációk és a fontosabb elegyfafajok helyzete
- A magterület holtfa viszonyai
- Üde erdei és védett fajokban különösen gazdag növényvilág
- Felújulás és vadhatás: küzdelem a megmaradásért és uralomra jutásért
- Invázó: idegenhonos és őshonos fafajok versengése
- Mit hoz a jövő?

biodiverzitás: magasabb rendű növények
élőhely: láp- és ligeterdők
erdőszerkezet
erdőszerkezet: cserjeszint
erdőszerkezet: faállomány
erdőszerkezet: gyepszint
erdőszerkezet: újulat
erdőtörténet
holtfa
Natura 2000
ökoszisztéma: invázió, inváziós faj
populáció, ~ biológia, demográfia
tájökológia, tájhasználat, tájtörténet
természetvédelem
Kiadó: 
MTA Ökológiai Kutatóközpont
Folyóirat: 
ER Füzetek
Lelőhely: 
ER Archívum (2018/P- ??? még nincs elhelyezve)
Típus: 
tudományos népszerűsítő kiadvány, cikk, könyv
Erdőrezervátumok: 
Katalógusba vette: 
Horváth Ferenc
Katalógusbavétel időpontja: 
2019-02-28