Horváth Ferenc, Csicsek Gábor, Bíró Attila, Demeter László, Lipkai Bori, Neuman Szilvia, Papp Mónika, Szegleti Zsófia, Vig Ákos (2018): A Fényi-erdő Erdőrezervátum alapállapot felmérés: faállomány-szerkezet, újulati és cserjeszint, aljnövényzet a ...

Összefoglalás

A Fényi-erdő Erdőrezervátum magterületéről készült alapállapot felmérésék eredményeit összefoglaló jelentés. A terepi felmérést és adatfeldolgozást az MTA ÖK e-Infrastruktúra csoportja végezte 2017-2018 között, a Hortobágyi Nemzeti park részére. Ennek keretein belül kitűzték a magterületen mintavételi pontok hálózatát, elkészítették a faállomány-szerkezet, újulati- és cserjeszint, valamint az aljnövényzet alapállapot felmérését a teljes magterületen.

Tartalom

Összefoglalás

1. Bevezetés 1.1 Korábbi kutatásokról röviden
1.2 Erdőtörténeti vázlat és kérdések
1.3 Leírások, vélemények a Fényi erdő természetvédelmi jelentőségéről, helyzetéről és/vagy jövőjéről

2. Eredmények, 2017-2018
2.1 A mintavételi pontok hálózatának (ERDŐ+h+á+l+ó) térképi és terepi kitűzése, állandósítása – felmérési intenzitás
2.2 A faállomány-szerkezet (FAÁSZ) alapállapot felmérésének eredményei, 2017-2018
2.2.1 Összefoglaló FAÁSZ táblázatok és grafikonok
2.2.2 A fontosabb fafajok átmérőeloszlása
2.2.3 Válogatott faállomány-szerkezeti mintázatok
2.3 Az újulati és cserjeszint (ÚJCS) alapállapot felmérésének eredményei, 2017-2018
2.3.1 Összefoglaló ÚJCS táblázatok
2.3.2 Az újulati és cserjeszint összetételének mintázata
2.4 Az aljnövényzet (ANÖV) alapállapot felmérésének eredményei, 2018
2.4.1 Összefoglaló ANÖV táblázatok
2.4.2 Egyes fajok mintázata a gyepszintben
2.4.3 Jellemző állományképek, képek az élővilágról

3. Természetvédelmi kutatási és kezelési javaslatok

4. Hivatkozások

5. Mellékletek
5.1 Hosszú távú vizsgálatsorozat (ER HTV): az alapállapot felmérés módszertana
5.2 A 2017-2018-as alapállapot felmérés időpontjai és a közreműködő kutatók, fotókról felismert farontó gombák
5.3 DVD melléklet

Lelőhely
ER Archívum (2018/002/1,2)