Ex Libris Czájlik Péter

Publikációk
Év
Gadó GY.P, Kézdy P, Nagy Z (2003): Eladó e táj? A Budai-hegység természeti értékei régi fényképeken; Budapest 2003
Riedel, P. (szerk.)(2003): Dynamik in Bannwäldern; Erkentnisse für eine naturnahe Waldwirtschaft, Waldshutzgebiete, Band 1. Baden-Württemberg 2003
Turni, H.: Zur Ökologie und Reproduktionsbiologie der Geschwisterarten Waldspitzmaus (Sorex araneus L. 1758) und Schabrackenspitzmaus (Sorex coronatus Millet 1828); Wadschutzgebiete Baden-Württemberg 2003
Báldi A, Borhidi A, Csontos P et al (2002): Szupraindividuális biológiai kutatások, Vácrátót 2002
Dobrosi Dénes és Szabó Gábor(2002): A Tisza ártéri erdeinek változása 1990 és 2000 között ; WWF füzetek 20. Budapest 2002
Siposs Viktória és Kis Ferenc (2002): A Tisza új élete; LIFE-Nature program a Közép-Tiszán; WWF. Budapest 2002
Bartha D. (szerk)(2001): A természetszerű erdők kezelése, a kultúr- és származékerdők megújítása. Átmenet a természeti folyamatokra épülő erdőkezelés felé; Budapest 2001
Bücking, W. et al (2001): Die bannwalder "Franzosenbusch" und "kartoffelacker" in der Schwetzinger Hardt; berichte Freiburger Forstliche Forschung, Heft 29, Freiburg 2001
Csányi V.(főszerk.)(2001): Magyar Tudomány; 2001/8; Budapest 2001
Dobos T. (2001): A természet, védelme és vadászat; Sopron 2001
Lőkös L., Peregovits L. (szerk.)(2001): Természetvédelmi közlemények 9. Magyar Biológiai Társaság, Budapest 2001
Seiler, W. (2001): Erläuterungen zum Bannwald "Pfannenberg", Forstbezirk ....Berichte Freiburger Forstliche Forschung, Heft 28, Freiburg 2001
Wohlfahrt, D. és Riedel, P. (2001): Bannwald "Wilder See- Hornisgrinde. Forstbezirk Schönmünzach... Berichte Freiburger Forstliche Forschung, Heft 30; Freiburg 2001
Unser Wald (2000): Die Forst- und Holzwirtschaft in Deutschland; Hamburg 2000
Von Keller, F. és Riedel P. (2000): bannwald "Zweribach"...Berichte Freiburger Forstliche Forschung; Heft 31. Freiburg 2000
Frank Tamás (szerk.)(2000): Természet-Erdő-Gazdálkodás Eger 2000
Ludemann, T.et al (2000): Bannwald "Feeldseewald" im Schwarzland...Berichte Freiburger Forstliche Forschung; Heft 24. Freiburg 2000
Pisoke, T. (2000): Die Waldstruktur im Bannwald Taubergießen...Berichte Freiburger Forstliche Forschung , Heft 22. Freiburg 2000
Solymos Rezső (2000): Erdőfelújítás - és nevelés a természetközeli erdőgazdálkodásban; Budapest 2000
Ullrich, T. (2000): Der Bannwald "Eiberg" im Forstbezirk Bad... Berichte Freiburger Forstliche Forschung , Heft 18. Freiburg 2000
Kéziratok
Év
Kenderes K. (2008): Kelet-közép európai bükkösök természetes faállománydinamikája. A doktori értekezés tézisei. Kézirat, Budapest 2008
Zsilvölgyi L. A. (2004): Állományátalakítások tervezése a Szilvásváradi Erdészet területén. Diplomaterv. Kézirat, Sopron 2004
Haraszthy L. A természetvédelem erdészeti szakmai koncepciója és távlati fejlesztési feladatai,Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium,Természetvédelmi Hivatal. Kézirat, Budapest 2003
Nemzeti Erdőstratégia és Erdőprogram. Társadalmi és információs vitaanyag (Fehér Könyv). Sopron, 2002. 2002
Gálhidy L. (2000): Természetközeli és gazdasági erdőállományok szerkezetének összehasonlító vizsgálata. VII. Országos... Kézirat, Szeged 2000
Kreszivnik V. (2000): A Kékes Észak erdőrezervátum páncélosatka (Oribatida) faunájának taxonómiai és ökológiai vizsgálata. Szakdolgozat. Kézírat, Budapest 2000
Parviainen, J. et al (2000): Forest Reserves Research Network in Europe; Mission, Goals...COST action E4. Finland 2000
Halupa L, Solymos R, Béky A et al(1995): A természetvédett területen levő erdők kezelési és felújítási irányelvei, I. kötet; Kutatási zárójelentés. Kézirat, Budapest 1995
Halupa L, Solymos R, Béky A.(1995): A természetvédett területen levő erdők kezelési és felújítási irányelvei, II. kötet; Kézirat,Budapest 1995
Flachner Zs. et al (1995): A fenntartható Európa felé; Környezeti forrás-terünk hasznosítása számokban. Kézirat, Budapest 1995
I. Országos Erdész Gyűlés, 1993. február 24. Földművelésügyi Minisztérium Erdészeti és Faipari Osztály, Budapest. 1993
Balázs István et al (1993): Tájékoztató az 1992. évi Erdőállománygazdálkodásról; Tájékoztató jelentés, Budapest 1993
Környezetvédelmi Minisztérium ; Törvények I. 1992-1993; Kézirat,Budapest 1993
Környezetvédelmi Minisztérium; Törvények II. 1992-1993;Czájlik Péter Gyűjteménye; Kézirat, Budapest 1993
European Forest Reserves Workshop, 6-8 May, 1992, The Netherlands Kézirat, Wageningen 1992
Rakonczay Z. (1990): Természetvédelem. Sopron. 1990
Reményi T.(1989): Szálalásos üzemmód kísérleti célú kialakítása a Regéci bükkösökben. Diplomaterv; Kézirat, Sopron 1989
Kopeczky T. (1987): Őserdő felújítás a Márévár természetvédelmi területen. Diplomaterv-feladat. Kézírat, Sopron 1987
Útmutató az erdők kezelési és használati viszonyainak rendezéséhez. (1962) Erdészeti Műszaki Üzem, Budapest. 1962
Mellékletek az erdőrendezési utasításhoz. 1953. Kézirat 1953