Dobrosi Dénes és Szabó Gábor(2002): A Tisza ártéri erdeinek változása 1990 és 2000 között ; WWF füzetek 20. Budapest

Nyomtatóbarát változatPDF version
Teljes hivatkozás: 
Dobrosi Dénes és Szabó Gábor(2002): A Tisza ártéri erdeinek változása 1990 és 2000 között ; WWF füzetek 20. Budapest
Rövid hivatkozás: 
Dobrosi és Szabó (2002)
Első szerző: 
Dobrosi Dénes
Év: 
2002
Összefoglalás: 

Tartalom:
Bevezető
1. Történelmi távlatok: A Tisza menti erdők egykor és ma
1.1 A folyószabályozás hatása
1.2 Az ártéri erdők természetvédelmi jelentősége napjainkban
2. Tanulmányunk célja, tárgya és eszközei
3. Az erdei élőhelyek minőségi osztályozása
3.1 A fás vegetációk élőhely szerinti besorolása
3.2 Korosztályviszonyok
3.3. Az Országos Erdőállomány Adattár
4. Az erdők termőhelyi viszonyai
4.1 Éghajlati viszonyok
4.2 Vízgazdálkodás
4.3 talajviszonyok
5. Változások 1990 és 2000 között
5.1 Az alapadatok változásai
5.2 Milyen változást jeleznek a természetességi mutatók?
6. Az erdők jelenlegi állapota: fafajmegoszlás, a természetszerű erdők aránya, koreloszlás
6.1 Fafajmegoszlás
6.2 A természetszerű erdők arányának növelése
6.3 Korosztályviszonyok
7. Következtetések és javaslatok
Felhasznált irodalom
Köszönetnyilvánítás
Eddig megjelent WWF füzetek

élőhely: láp- és ligeterdők
erdődinamika, lékdinamika, szukcesszió
Ex Libris Czájlik Péter
Kiadó: 
WWF Magyarország
Lelőhely: 
ER Archívum (2002/P-034)
Típus: 
tudományos népszerűsítő kiadvány, cikk, könyv
Katalógusba vette: 
Kovács Gabriella
Katalógusbavétel időpontja: 
2015-06-08