Burok-völgy Erdőrezervátum - MÉG NINCS KIHIRDETVE

ER-42 (HU)
magterület: 128.5 ha; védőzóna: 293.8 ha; összes terület: 422.3 ha
magterület hrsz és erdőrészlet: még nincs kihirdetve
védőzóna hrsz és erdőrészlet: még nincs kihirdetve
Történet

2022 - ALAPFELMÉRÉS
Elkezdődött a magterületre kiterjedő alapállapot felmérés a Soproni Egyetem EMK munkatársai részéről. 

1999
"Az erdőrezervátum rendkívül változatos és tagolt, nehezen bejárható területen fekszik, az ökológiai feltételek, az élőhelyek (sziklagyeptől a szurdokerdőig minden) és a faállomány-szerkezet ennek megfelelően kiemelkedően változatos. Sok fafaj fordul itt elő, idős egyedekkel; régen kezelt tölgyes foltokkal. Az erdődinamika kutatását a nagyon változatos termőhely nehezíti." ... Horváth és Bölöni (2002) Az ER-ok kutatásszempontú besorolása és rövid jellemzése 1999-ben

2013
"... a Bakonyra jellemző középhegységi erdőtársulások és a kiemelkedő értéket képviselő, háborítatlanul megmaradt szurdokerdők megőrzését szolgálja. ... ritka – sok esetben reliktum – növény- és állatfajoknak ... jellemzik a területet. Egyedülálló geológiai értéket képvisel a szurdokvölgy és a ... nagy számban található barlangok. ... Staudinger (2013) Burok-fölgyi Őserdő TT Ökológiai állapot-felmérés adatlap

Válogatott térképek
Burok-völgy Erdőrezervátum - MÉG NINCS KIHIRDETVE
NÉBIH EI - Google
2012
Burok-völgy Erdőrezervátum - MÉG NINCS KIHIRDETVE
NÉBIH EI - Google
2012
Burok-völgy Erdőrezervátum - MÉG NINCS KIHIRDETVE
FÖMI (Eurimage)
1999