Keresztes G. (2008): A Burok-völgyi Erdőrezervátum faállomány-szerkezeti felvétele és vizsgálata. Diplomaterv. Kézirat, Sopron

Nyomtatóbarát változatPDF version
Teljes hivatkozás: 
Keresztes G. (2008): A Burok-völgyi Erdőrezervátum faállomány-szerkezeti felvétele és vizsgálata. Diplomaterv. Kézirat, Sopron
Rövid hivatkozás: 
Keresztes (2008)
Első szerző: 
Keresztes Gábor
Év: 
2008
Összefoglalás: 

Nyugat-Magyarországi Egyetem
Erdőmérnöki Kar
Erdővagyon-gazdálkodási Intézet
Erdőrendezéstani Tanszék
Diplomaterv
A Burok-völgyi Erdőrezervátum faállomány-szerkezeti felvétele és vizsgálata
Készítette: Keresztes Gábor, erdőmérnök jelölt
Belső konzulens: Dr. Veperdi Gábor, egyetemi docens
Külső konzulens: Dr. Bölöni János, tudományos munkatárs, MTA ÖBKI, Erdőrezervátum Kutatócsoport
Sopron, 2008

erdőszerkezet: faállomány
Megjegyzések: 

Nyugat-Magyarországi Egyetem
Erdőmérnöki Kar
Erdővagyon-gazdálkodási Intézet
Erdőrendezéstani Tanszék
Diplomaterv
A Burok-völgyi Erdőrezervátum faállomány-szerkezeti felvétele és vizsgálata
Készítette: Keresztes Gábor, erdőmérnök jelölt
Belső konzulens: Dr. Veperdi Gábor, egyetemi docens
Külső konzulens: Dr. Bölöni János, tudományos munkatárs, MTA ÖBKI, Erdőrezervátum Kutatócsoport
Sopron, 2008

Tartalom:
1. Bevezetés
2. Az erdőrezervátumok hálózatának áttekintése, ismertetése, elméleti bevezetés
2.1. Az erdőrezervátum fogalom-meghatározása
2.2. Az erdőrezervátumok létrehozásának célkitűzései
2.3. A kiválasztás és a fenntartás feltételei
2.3.1. Erdőrezervátum magterülete
2.3.2. Erdőrezervátum védőzónája
2.4. A hazai erdőrezervátum program kialakulása
2.5. A magyarországi erdőrezervátum hálózat rövid jellemzése
3. Magasbakony általános jellemzése
3.1. A táj földrajzi fekvése
3.2. Geológiai és domborzati viszonyok
3.3. Éghajlati viszonyok
3.4. Talajviszonyok
3.5. Növényföldrajzi viszonyok
4. Burok-völgy erdőrezervátum bemutatása és a mintaterület erdőrészletének üzemtervi adatai
4.1. Burok-völgy bemutatása
4.2. Mintaterület bemutatása és üzemtervi adatai
5. Faállomány-szerkezeti vizsgálatok
5.1. Erdőrezervátumban alkalmazott mérési metodika
5.2. Mintaterület állandósítása
5.2.1. Faegyedek megjelölésének metódusa
5.2.2. Pozicionálás
5.3. Faegyedszintű felmérés metodikája
5.3.1. Dendrometria
5.3.2. Törzsminősítés
5.3.3. Lombkorona
5.3.4. Eredet
5.3.5. Szociális helyzet
5.3.6. Cserje és gyepszint (gyökér) konkurencia
5.3.7. Odú (Telep, üreg)
5.3.8. Egészségi állapot
5.3.9. Lábon álló holtfa kimutatás a mintaterület egészére
5.3.10. Pozicionálás bemutatása a mintaterületen
5.3.11. Fafajok bemutatása a mintaterületen
5.4. Faállomány szerkezeti tulajdonságok bemutatása
5.4.1. A mintaterület egészére vonatkozó magassági adatok kiértékelése
5.4.2. Magassági adatok részletes kiértékelése
5.4.3. A mintaterület egészére vonatkozó vastagsági adatok kiértékelése
5.4.4. Vastagsági adatok részletes kiértékelése
5.4.5. Törzsszámadatok részletes kiértékelése
5.4.6. Körlap szerinti elegyarány
5.4.7. A hektáronkénti körlapösszeg kiértékelése
5.4.8. Fatérfogat-adatok részletes kiértékelése
6. Összegzés
7. Köszönetnyilvánítás
8. Irodalomjegyzék
9. Melléklet
-1: Felvételi adatlapok
-2: Vázrajzok
-3: Mintaterületenkénti magassági görbék
-4: Összesített faállomány-szerkezeti adatok
-5: CD - felvételi adatok, diplomaterv digitális formában

Címszavazva - GE

Lelőhely: 
ER Archívum (2008/D-003/1, 2008/D-003/2)
Típus: 
BSc, MSc, Dipl, Ing dolgozat
Erdőrezervátumok: 
Katalógusba vette: 
Gulyás Györgyi
Katalógusbavétel időpontja: 
2008-10-10