Staudinger István (2013): Burok-völgyi Őserdő Természetvédelmi Terület - Ökológiai állapot-felmérő adatlap

Összefoglalás

A védet terület a Bakonyra jellemző középhegységi erdőtársulások és a kiemelkedő értéket képviselő, háborítatlanul megmaradt szurdokerdők megőrzését szolgálja. Ritka – sok esetben reliktum – növény- és állatfajok fordulnak itt elő. Egyedülálló geológiai értéket képviselnek a szurdokvölgy és a dolomit kőzetben általában ritkán kialakuló, de a területen nagy számban található barlangok.
Többek között felsorolja a védett és N2K növényeket és állatokat.