Bockerek-erdő Erdőrezervátum

ER-19 (HU)
magterület: 60.1 ha; védőzóna: 155.7 ha; összes terület: 215.8 ha
magterület hrsz és erdőrészlet: Gelénes 097/c-ből 7D, 10B, 10D, 10NY, 10TN; 0101/a (7C); 0101/c (7A); 0101/d (7B, 7TI); 0101/f (7C); 0101/h-ból 7A, 7B, 7C, 7TI, 10B; 0103/d-ből 2TI, 7NY, 0105/g-ből 7ÚR
védőzóna hrsz és erdőrészlet: Gelénes 091/a-ból 10ÚR, 11A, 11B, 11C, 11D, 11NY; 091/g (11C); 091/h (11RL2); 091/f (11RL3); 097/b (10NT); 097/c-ből 10A, 10C; 0101/b (8A); 0101/h-ból 8A, 8B, 8C, 8NY; 0103/c (2B); 0103/d-ből 2B, 2C; 0105/a-ból 6A, 6C, 6D; 0105/c (6B); 0105/d (11RL1); ...
Történet

2014 ALAPFELMÉRÉS
Felhagyott vágásos gazdasági erdő. A magterület egyes részletei öregebb, természetközeli állományokból állnak, több erdőrészlet viszont fiatal vagy középkorú felhagyott erdő, síkvidéki gyertyános-tölgyes, keményfás ligeterdő-foltokkal és láperdőkkel. Délre eső részein a ma középkorú állományokban a 80-as években végrehajtott gyérítés egy aszályos időszakkal és gyapjaslepke gradációval súlyosbítva felnyitotta az erdőt, amely elfüvesedett, a megmaradt tölgyek pedig tovább pusztultak, ma is sok csúcsszáradás látható.

Az egész területen igen súlyos a vadkár az intenzíven tartott nagyszámú dám (és a többi túltartott vad) következtében – jellemző, hogy a magterületen kívül az erdőben mindenhol vadkerítések (és vadlesek) állnak. Az újulati és cserjeszint a túltartott vadlétszám miatt szélsőségesen kirágott, ahol érdemi felújulási folyamatok nincsenek (a magterületen található tisztások évtizedek óta képtelenek beerdősödni, de még a cserjék sem élnek túl). A dám állomány etetése a területen való megtartás miatt folyamatos (a Gelénes 7/TI tisztásán a téli vadtakarmányozás és sózó alkalmazása továbbra is gyakorlat). Mindezt súlyosbítja a térségben több éve fennálló rendszeres és rendkívüli nyári szárazság és vízhiány – a holtmedrekben gyakorlatilag csak a legmélyebb részeken találtunk kevés vizet.... Mázsa és Horváth (2016): A Bockereki Erdőrezervátum (ER-19) ERDŐ+h+á+l+ó kitűzése és alapfelmérése 2015-ben. Zárójelentés, MTA ÖK Ökológiai és Botanikai Intézet

A magterületre elkészült az országosan egységes alapfelmérés (FAÁSZ, ÚJCS, ANÖV). Az adatlapok az ER Archívumban találhatók, az adatokat bevittük az ER HTV központi adatbázisba. 

Előzetes erdőszerkezeti eredmények:

záródás80%
nagyobb lékek (L23, LX) aránya21%
állomány-magasság25,7 m
sűrűség (N)969 törzs/ha
körlapösszeg (G)28,3 m2/ha
álló holtfák és csonkok sűrűsége155 holtfa/ha
fekvő holtfa mennyisége18,7 m3/ha

Elegyarányok: kocsányos tölgy 49%, magyar kőris 18%, gyertyán 9%, mezei juhar 4%, rezgő nyár 4%, tatárjuhar 3%, mézgás éger 3%, fehér nyár 2%, amerikai kőris 1%, hegyi juhar , fehér fűz, vadkörte 1-1%. A magterület állományának előzetes értékelését 171 mintavétel alapján készítettük el. ... Horváth Ferenc 

2008
A Nyírerdő Zrt. megbízásából, Bartha Dénes és Vidéki Róbert szerkesztésében - számos erdészkutató bevonásával - elkészült egy átfogó monográfia az erdőtömbről.

1999
"Síkvidéki gyertyános-tölgyes, keményfás ligeterdő-foltokkal és láperdőkkel. Idős természetközeli, valamint homogén, fiatal állományokat és felújításokat egyaránt tartalmaz; egyes részei degradáltak. Jelentős a vadkár az intenzíven tartott nagyszámú dám (és a többi túltartott vad) következtében." ... Horváth és Bölöni (2002) Az ER-ok kutatásszempontú besorolása és rövid jellemzése 1999-ben

Válogatott térképek
Bockerek-erdő Erdőrezervátum
NÉBIH EI - Google
2012
Bockerek-erdő Erdőrezervátum
NÉBIH EI - Google
2012
Bockerek-erdő Erdőrezervátum
FÖMI (Eurimage)
1999
Válogatott publikációk
Összes publikáció
2021 Demeter, L, ÁP Molnár, K Öllerer, Gy Csóka, A Kiš, Cs Vadász, F Horváth, Zs Molnár (2021) Rethinking the natural regeneration failure of pedunculate oak: The pathogen mildew hypothesis. Biological Conservation 253, 108928, URL: https://doi.org/10.1016/j.biocon.2020.108928
2021 Demeter L., Molnár ÁP., Horváth F., Molnár Zs., Öllerer K., Vadász Cs. és Csóka Gy. (2021): 100 év kudarc a kocsányos tölgyesek természetes felújulásában. Erdészeti Lapok 156(4): 128-131.
2021 Kovács Tibor és Gebei Lóránt (2021): Ritka és természetvédelmi szempontból jelentős bogarak (Coleoptera) a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területéről (Rare and protected beetles from the Hortobágy National Park Directorate operational area). Folia Historico-Naturalia Musei Matraensis 44: 103-135.
2020 Demeter, L, Á Bede-Fazekas, Zs Molnár, G Csicsek, A Ortmann-Ajkai, A Varga, Á Molnár, F Horváth (2020) The legacy of management approaches and abandonment on old-growth attributes in hardwood floodplain forests in the Pannonian Ecoregion. Eur J Forest Res. 139:595–610, URL: https://doi.org/10.1007/s10342-020-01272-w
2020 HNPI (2020): A Vámosatya-Csaroda (HUHN20047) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület Natura 2000 fenntartási terve. Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, Debrecen, 56 old.
2016 Hazai Erdész TV Magazin (2016): Madárszemmel - A Bockereki-erdő. Drón videó a YouTube-ról, 2 perc
2015 Szalacsi Árpád, Veres Szilvia és Király Gergely (2015): Adatok a síkvidéki gyertyános-tölgyesek erdőműveléséhez: lékes felújítóvágás alkalmazásának gyakorlati tapasztalatai és növényzeti hatásai a Szatmár-Beregi síkon. Erdészettudományi Közlemények 5(1): 85-99.
2013 Tóth János és Kaulák Gergő (2013): A Szatmár-Beregi kocsányos tölgyesek erdőgazdálkodási tapasztalatai. In: Csiha (szerk.): Alföldi Erdőkért Egyesület kutatói napja: tudományos eredmények a gyakorlatban. Alföldi Erdőkért Egyesület, 2013, 32-38.
2010 Tóth János (2010): Erdőkezelés a Szatmár-Beregi síkon, folyamatos erdőborítás, kezdetek. In: Csiha (szerk.): Alföldi Erdőkért Egyesület kutatói napja: tudományos eredmények a gyakorlatban. Alföldi Erdőkért Egyesület, 2010, 32-36.
2008 Bartha Dénes, Vidéki Róbert (szerk., 2008): A Bockerek-erdő. Nyírerdő Zrt., Nyíregyháza - Sopron, 272 old.
2008 Kovács Gábor, Bidló András, Heil Bálint, Varga Bernadett (2008): A Bockerek-erdő termőhelyének és erdőállományának változása. In: Simon László (szerk.) Talajtani vándorgyűlés, Nyíregyháza, Talajvédelem különszám, Nyíregyházi Főiskola, 121-130.
2008 Olajos P. és Gregán O. (2008): "A közép-beregi sík komplex élőhely-rehabilitációja" című LIFE NATURE projekt. In: Csorba P., Fazekas I. (szerk.): Tájkutatás - tájökológia, 249-252, Meridián Alapítvány, Debrecen
2002 Horváth F. és Bölöni J. [összeállította] (2002): Az erdőrezervátumok kutatásszempontú besorolása és rövid jellemzése 1999-ben. In: Horváth és Borhidi [szerk.]: A hazai erdőrezervátum-kutatás célja, stratégiája és módszerei, TermészetBÚVÁR Kiadó, Bp, 276-287.
1996 Klepac, D. et al. (1996): Hrast lužnjak (Quercus robur L.) u Hrvatskoj [Pedunculate oak (Quercus robur L.) in Croatia. Vinkovci, Zagreb (angol részek kimásolva, beszkennelve)
Válogatott kéziratok
Összes kézirat
2016 Mázsa K, Horváth F.(2016): A Bockereki Erdőrezervátum (ER-19) ERDŐ+H+Á+L+Ó kitűzése és alapfelmérése 2015-ben; Kézirat, Vácrátót
2015 Mázsa K., Horváth F.: A Dédai-erdő Erdőrezervátum alapfelmérése 2014-ben; A Bockereki-erdő Erdőrezervátum ERDŐ+H+Á+L+Ó kitűzése; Erdőrezervátum-kutatók Baráti Találkozó megrendezése; Zárójelentés, Vácrátót
2015 Horváth Ferenc, Csicsek Gábor, Hollós Roland, Lukács Márió, Szabados Ildikó és Vida Alexandra (2015): A Bockereki-erdő erdőrezervátum (ER-19) faállomány-szerkezeti felmérése, adatlapok; Kézirat, Vácrátót
2015 Horváth Ferenc, Csicsek Gábor, Demeter László, Hollós Roland, Kovács gabriella, Lukács Márió, Mázsa Katalin, Szabados Ildikó és Vida Alexandra (2015): A Bockereki-erdő Erdőrezervátum , ER-19 ÚJCS felmérés adatlapjai, Kézirat, Vácrátót
2011 Kovács Adrienn (2011): Természetes erdőfelújítás a Tarpa község határában lévő Nagyerdőben. Diplomadolgozat, Debreceni Egyetem, Természetvédelmi Állattani és Vadgazdálkodási Tanszék, 42 old.
2009 HNPI (2009): Complex habitat rehabilitation of the Central-Bereg Plain, N-E Hungary. LIFE04 NAT/HU/000118 Technical Final Report. Hortobágyi Nemzeti Park Directorate, Debrecen, pp. 67.
2006 Vácz Sándor: (2006) Helyzetértékelő és feladat-meghatározó tanulmány "A Közép-Beregi sík komplex élőhely rehabilitációjára" LIFE NATURE ( LIFE 04 NAT HU 118) programhoz. 2006, Kézirat, Nyíregyháza
2004 Lesku B. (2004): A Querco robori-Carpinetum növénytársulás monitorozása (V. projekt) - Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer. Kézirat, Debrecen
2004 Lesku B. (2004): A Fraxino pannonicae-Ulmetum növénytársulás monitorozása (V. projekt) - Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer. Kézirat, Debrecen
2001 Lesku B. (2001): A Fraxino pannonicae-Ulmetum növénytársulás monitorozása (V. projekt) - Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer. Kézirat, Debrecen
2001 Lesku B. (2001): A Querco robori-Carpinetum növénytársulás monitorozása (V. projekt) - Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer. Kézirat, Debrecen
2000 Borhidi A. [szerk.] (2000): A Hortobágyi, a Bükki és az Aggteleki Nemzeti park Igazgatóság illetékességi területén található erdőrezervátumok hosszútávú fenntartási tervei - 2000. Kézirat, Vácrátót
1998 Lesku B. (1998): Bockereki-erdő Erdőrezervátum (19) - Erdőrezervátumok 1998. évi szemlézése. Kézirat, Vácrátót
1994 FM Erdőrendezési Szolgálat (1994): Bockereki erdő (19) - Erdőrezervátum terület és faállomány adatok. Kézirat, Budapest
1994 Halupa L. [szerk.] (1994): Összefoglaló jelentés. Az erdőrezervátum hálózat kijelölése a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság területén. Kézirat, Budapest