Kovács Adrienn (2011): Természetes erdőfelújítás a Tarpa község határában lévő Nagyerdőben. Diplomadolgozat, Debreceni Egyetem, Természetvédelmi Állattani és Vadgazdálkodási Tanszék, 42 old.

Összefoglalás

Felméréseimet a Szatmár-Beregben található Tarpai Nagyerdőben végeztem, ahol a nemzeti park 2007-ben létrehozott egy kisebb kizárásos területet. A park munkatársai két évvel ezelőtt kezdtek el természetes erdőfelújítást alkalmazni az erdőben, az ő munkájukba kapcsolódtam be. Kijelöltünk szabad és kizárásos területen is 3-3 léket, melyek közül kettőben kezelést is végeztünk. A felmérés során megvizsgáltam a fajonkénti szárátmérő változását a kezelt illetve kezeletlen kvadrátokban, a dominanciaviszonyok alakulását szabad és kizárásos, kezelt és kezeletlen területen, valamint az újulatban jelenlévő fajok egyedsűrűségét kezelt és kezeletlen mintaterületen. A vizsgálat során kiderült, hogy a lékekkel történő természetes erdőfelújítás kedvező hatással befolyásolta az újulatot, valamint a mérsékletes kezelés növeli az újulat növekedésének sikerességét. A lékek kialakítása természetes folyamatokat követte, melynek hatására megfelelő újulat alakult ki, a természetes erdőtársulásnak megfelelő fásszárú fajokkal. A fajonkénti szárátmérő vastagabbnak bizonyult a kezelt területeken. A dominancia viszonyok vizsgálata, képet adott a jelenlegi állapotról. Az újulatban lévő fajok denzitási értéke is a kezelt területen volt kedvezőbb. Elmondható, hogy a kíméletes kézzel történő ápolás, kedvező hatással van a megfelelő elegyarány kialakítására és a tölgy dominancia biztosítására. A fényviszonyok javításának kedvező hatásait igazolják, a dominanciaviszonyok és a szárvastagság arányai is. Az elkövetkező években további vizsgálatokat szeretnék végezni ezen a területen, a már meglévő adatok újrafelvételezése és egy teljes természetességi vizsgálat lebonyolítása lenne ajánlatos. Változtatni kellene az emberek erdőhöz való hozzáállásán is. Különböző életkort érintve kellene ötletes dolgokat megvalósítani (pl.: családi programok, oktatás), melyek által közelebb érezhetné magát az ember az erdőhöz, szíve jogának érezhetné annak megóvását és környezettudatosabban élne. Fontos lenne megfelelő szaktudással rendelkező szakemberek képzése is, hiszen ehhez a gazdálkodási módhoz igen nagymértékű tudás és tapasztalat szükségeltetik.

Lelőhely
ER Archívum - digitális