Dédai-erdő Erdőrezervátum

Nyomtatóbarát változatPDF version
ER-20 (HU)
magterület: 19.7 ha; védőzóna: 52.3 ha; összes terület: 72 ha
kapcsolat: Horváth Ferenc (MTA ÖK), MTA ÖK Ökológiai és Botanikai Intézet
A beküldés/aktualizálás ideje: : 2020-11-09
Változástörténet:
- 2014-ben elkészült az ER HTV alapállapot felmérés
- Erdőrezervátummá a 15/2000. KöM rendelet nyilvánítja (2000/66: 4072-4074.)
Leírás:

2014/15 ER HTV alapállapot felmérés
Változatos szerkezetű, zárt, jó növekedésű, idős felhagyott alföldi gyertyános-kocsányos tölgyes – keményfaliget-erdő, amelyben uralkodó fafajok a kocsányos tölgy és magyar kőris. A fekvő holtfa aránya, az álló holtfák és csonkok száma is magas. Vannak már vastag álló holtfák/csonkok, de még az öngyérülő vékonyabb fák teszik ki ezek nagy részét. Előfordulnak idegenhonos fajok, azonban az erdő kiemelkedően természetközeli állapotú és a határzóna helyzetéből adódóan emberi zavarásoktól mentes. Az újulat és cserjeszint csúcsrágottsága igen magas, tölgy az újulati és cserjeszintben gyakorlatilag nem fordul elő. Túltartott vadlétszámra utal a zavarástűrő fajok magas előfordulási aránya az aljnövényzetben. A védett növények száma kevés, relatív gyakoriságuk és előfordulási valószínűségük is alacsony, azonban az élőhelyre jellemző üde erdei fajok aránya és jelenléte magas.
Mázsa és Horváth (2015) A Dédai-erdő alapfelmérése 2014-ben ... Zárójelentés, MTA ÖK Ökológiai és Botanikai Intézet

1999
"Síkvidéki gyertyános-tölgyes, keményfás ligeterdő-foltokkal. Jó természetességi állapotú, háborítatlan (korábban kezelt) erdő; viszonylag homogén faállomány-szerkezettel és jelentős vadállománnyal rendelkezik."
Horváth és Bölöni (2002) Az ER-ok kutatásszempontú besorolása és rövid jellemzése 1999-ben

Publikációk:
2021 Demeter, L, ÁP Molnár, K Öllerer, Gy Csóka, A Kiš, Cs Vadász, F Horváth, Zs Molnár (2021) Rethinking the natural regeneration failure of pedunculate oak: The pathogen mildew hypothesis. Biological Conservation 253, 108928, URL: https://doi.org/10.1016/j.biocon.2020.108928
2021 Demeter L., Molnár ÁP., Horváth F., Molnár Zs., Öllerer K., Vadász Cs. és Csóka Gy. (2021): 100 év kudarc a kocsányos tölgyesek természetes felújulásában. Erdészeti Lapok 156(4): 128-131.
2021 Kovács Tibor és Gebei Lóránt (2021): Ritka és természetvédelmi szempontból jelentős bogarak (Coleoptera) a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területéről (Rare and protected beetles from the Hortobágy National Park Directorate operational area). Folia Historico-Naturalia Musei Matraensis 44: 103-135.
2020 Demeter, L, Á Bede-Fazekas, Zs Molnár, G Csicsek, A Ortmann-Ajkai, A Varga, Á Molnár, F Horváth (2020) The legacy of management approaches and abandonment on old-growth attributes in hardwood floodplain forests in the Pannonian Ecoregion. Eur J Forest Res. 139:595–610, URL: https://doi.org/10.1007/s10342-020-01272-w
1996 Klepac, D. et al. (1996): Hrast lužnjak (Quercus robur L.) u Hrvatskoj [Pedunculate oak (Quercus robur L.) in Croatia. Vinkovci, Zagreb (angol részek kimásolva, beszkennelve)
Kéziratok, egyéb dokumentumok:
2015 Mázsa K., Horváth F.: A Dédai-erdő Erdőrezervátum alapfelmérése 2014-ben; A Bockereki-erdő Erdőrezervátum ERDŐ+H+Á+L+Ó kitűzése; Erdőrezervátum-kutatók Baráti Találkozó megrendezése; Zárójelentés, Vácrátót
2014 Horváth Ferenc, Mázsa Katalin, Csicsek Gábor, Ortmann-né Ajkai Adrienne, Lukács Márió (2014): A Dédai-erdő Erdőrezervátum (ER-20) kismintakörös ANÖV, ÚJCS és "Natura 2000 Erdők monitorozása" felmérés adatlapjai. Kézirat. ER Archívum, 2014/D-002/1,2 - Vácrátót
2014 Horváth Ferenc és Csicsek Gábor (2014): A Natura 2000 erdők monitorozása, Bereg, Kárpátalja; 2014, Kézirat, Vácrátót
2014 Lukács Márió, Szabó Gábor, Zimmermann Zita és Vida Alexandra (2014): Dédai-erdő (ER-20) faállomány-szerkezet felmérés adatlapjai, Kézirat, Vácrátót, 2014
1998 Lesku B. (1998): Dédai-erdő Erdőrezervátum (20) - Erdőrezervátumok 1998. évi szemlézése. Kézirat, Vácrátót
1994 Halupa L. [szerk.] (1994): Összefoglaló jelentés. Az erdőrezervátum hálózat kijelölése a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság területén. Kézirat, Budapest
1994 FM Erdőrendezési Szolgálat (1994): Dédai erdő (20) - Erdőrezervátum terület és faállomány adatok. Kézirat, Budapest
Válogatott térképek (3/3)
Dédai-erdő ER és környéke, NÉBIH EI - Google űrfelvétel
Dédai-erdő Erdőrezervátum
NÉBIH EI - Google
2012
orto_20v.jpg
Dédai-erdő ER és környéke, NÉBIH EI Erdőtérkép - Google TOPO
Dédai-erdő Erdőrezervátum
NÉBIH EI - Google
2012
topo_20v.jpg
Dédai-erdő ER, SPOT4 - FÖMI űrfotótérkép
Dédai-erdő Erdőrezervátum
FÖMI (Eurimage)
1998
er20_30.JPG