Dédai-erdő Erdőrezervátum

ER-20 (HU)
magterület: 19.7 ha; védőzóna: 52.3 ha; összes terület: 72 ha
magterület hrsz és erdőrészlet: Beregdaróc 060/a-ból 2D
védőzóna hrsz és erdőrészlet: Beregdaróc 060/a-ból 1A, 1B, 1NY, 2A, 2B, 2C, 2NY, 3A, 4B, 4C, 4TN, 4NY1
Történet

2014/15 ALAPFELMÉRÉS
Változatos szerkezetű, zárt, jó növekedésű, idős felhagyott alföldi gyertyános-kocsányos tölgyes – keményfaliget-erdő, amelyben uralkodó fafajok a kocsányos tölgy és magyar kőris. A fekvő holtfa aránya, az álló holtfák és csonkok száma is magas. Vannak már vastag álló holtfák/csonkok, de még az öngyérülő vékonyabb fák teszik ki ezek nagy részét. Előfordulnak idegenhonos fajok, azonban az erdő kiemelkedően természetközeli állapotú és a határzóna helyzetéből adódóan emberi zavarásoktól mentes. Az újulat és cserjeszint csúcsrágottsága igen magas, tölgy az újulati és cserjeszintben gyakorlatilag nem fordul elő. Túltartott vadlétszámra utal a zavarástűrő fajok magas előfordulási aránya az aljnövényzetben. A védett növények száma kevés, relatív gyakoriságuk és előfordulási valószínűségük is alacsony, azonban az élőhelyre jellemző üde erdei fajok aránya és jelenléte magas. ... Mázsa és Horváth (2015) A Dédai-erdő alapfelmérése 2014-ben ... Zárójelentés, MTA ÖK Ökológiai és Botanikai Intézet

A magterületre elkészült az országosan egységes alapfelmérés (FAÁSZ, ÚJCS, ANÖV). Az adatlapok az ER Archívumban találhatók, az adatokat bevittük az ER HTV központi adatbázisba. 

Előzetes erdőszerkezeti eredmények:

záródás 94%
nagyobb lékek (L23, LX) aránya 5%
állomány-magasság 33,9 m
sűrűség (N) 495 törzs/ha
körlapösszeg (G) 35,3 m2/ha
álló holtfák és csonkok sűrűsége 58 holtfa/ha
fekvő holtfa mennyisége> 34,1 m3/ha

Elegyarányok: kocsányos tölgy 33%, magyar kőris 30%, gyertyán 18%, mezei juhar 9%, mézgás éger 5%, vénic szil 2%, fehér nyár 1% és egyéb 2%. A magterület állományának előzetes értékelését 85 mintavétel alapján készítettük el. ... Horváth Ferenc

1999
"Síkvidéki gyertyános-tölgyes, keményfás ligeterdő-foltokkal. Jó természetességi állapotú, háborítatlan (korábban kezelt) erdő; viszonylag homogén faállomány-szerkezettel és jelentős vadállománnyal rendelkezik." ... Horváth és Bölöni (2002) Az ER-ok kutatásszempontú besorolása és rövid jellemzése 1999-ben

Válogatott térképek
Dédai-erdő Erdőrezervátum
NÉBIH EI - Google
2012
Dédai-erdő Erdőrezervátum
NÉBIH EI - Google
2012
Dédai-erdő Erdőrezervátum
FÖMI (Eurimage)
1998
Válogatott publikációk
Összes publikáció
2021 Demeter, L, ÁP Molnár, K Öllerer, Gy Csóka, A Kiš, Cs Vadász, F Horváth, Zs Molnár (2021) Rethinking the natural regeneration failure of pedunculate oak: The pathogen mildew hypothesis. Biological Conservation 253, 108928, URL: https://doi.org/10.1016/j.biocon.2020.108928
2021 Demeter L., Molnár ÁP., Horváth F., Molnár Zs., Öllerer K., Vadász Cs. és Csóka Gy. (2021): 100 év kudarc a kocsányos tölgyesek természetes felújulásában. Erdészeti Lapok 156(4): 128-131.
2021 Kovács Tibor és Gebei Lóránt (2021): Ritka és természetvédelmi szempontból jelentős bogarak (Coleoptera) a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területéről (Rare and protected beetles from the Hortobágy National Park Directorate operational area). Folia Historico-Naturalia Musei Matraensis 44: 103-135.
2020 Demeter, L, Á Bede-Fazekas, Zs Molnár, G Csicsek, A Ortmann-Ajkai, A Varga, Á Molnár, F Horváth (2020) The legacy of management approaches and abandonment on old-growth attributes in hardwood floodplain forests in the Pannonian Ecoregion. Eur J Forest Res. 139:595–610, URL: https://doi.org/10.1007/s10342-020-01272-w
2015 Szalacsi Árpád, Veres Szilvia és Király Gergely (2015): Adatok a síkvidéki gyertyános-tölgyesek erdőműveléséhez: lékes felújítóvágás alkalmazásának gyakorlati tapasztalatai és növényzeti hatásai a Szatmár-Beregi síkon. Erdészettudományi Közlemények 5(1): 85-99.
2013 Tóth János és Kaulák Gergő (2013): A Szatmár-Beregi kocsányos tölgyesek erdőgazdálkodási tapasztalatai. In: Csiha (szerk.): Alföldi Erdőkért Egyesület kutatói napja: tudományos eredmények a gyakorlatban. Alföldi Erdőkért Egyesület, 2013, 32-38.
2010 Tóth János (2010): Erdőkezelés a Szatmár-Beregi síkon, folyamatos erdőborítás, kezdetek. In: Csiha (szerk.): Alföldi Erdőkért Egyesület kutatói napja: tudományos eredmények a gyakorlatban. Alföldi Erdőkért Egyesület, 2010, 32-36.
2002 Horváth F. és Bölöni J. [összeállította] (2002): Az erdőrezervátumok kutatásszempontú besorolása és rövid jellemzése 1999-ben. In: Horváth és Borhidi [szerk.]: A hazai erdőrezervátum-kutatás célja, stratégiája és módszerei, TermészetBÚVÁR Kiadó, Bp, 276-287.
1996 Klepac, D. et al. (1996): Hrast lužnjak (Quercus robur L.) u Hrvatskoj [Pedunculate oak (Quercus robur L.) in Croatia. Vinkovci, Zagreb (angol részek kimásolva, beszkennelve)
Válogatott kéziratok
Összes kézirat