Tóth János (2010): Erdőkezelés a Szatmár-Beregi síkon, folyamatos erdőborítás, kezdetek. In: Csiha (szerk.): Alföldi Erdőkért Egyesület kutatói napja: tudományos eredmények a gyakorlatban. Alföldi Erdőkért Egyesület, 2010, 32-36.

Összefoglalás

"2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról
A törvény alapelvei
2. § (1) A fenntartható erdőgazdálkodás során, a fenntartható használat követelményeinek megfelelve az erdei haszonvételek gyakorlása során törekedni kell az olyan módszerek alkalmazására, amelyek biztosítják, hogy az erdő megőrizze biológiai sokféleségét, természetességét vagy természetszerűségét, termőképességét, felújuló képességét, életképességét, továbbá megfeleljen a társadalmi igényekkel összhangban levő védelmi, közjóléti és gazdasági követelményeknek, betöltse természet- és környezetvédelmi, közjóléti (egészségügyi-szociális, turisztikai, valamint oktatási és kutatási) célokat szolgáló szerepét és az erdővagyonnal való gazdálkodás lehetőségei a jövő nemzedékei számára is fennmaradjanak.
(2) A fenntartható erdőgazdálkodás során a legfontosabb közérdekű feladat az erdők változatosságának megőrzése, az erdők fenntartása, felújítása és a védelmi, valamint közjóléti szolgáltatások biztosítása, melyek elvégzését az állam megfelelő eszközökkel biztosítja." ...

Megjegyzések

"Az állomány viszonyokra jellemző, történelmi okokra visszavezethetően (Trianon), hogy 3-4 tömbben, közel ezer hektár, majdnem egykorú (85-95 éves ), valamint az 1990-es évek elején, egy tömbben telepített, 360 ha kocsányos tölgy állomány található. Az erdőtelepítésben lévő egykorúság ill. nem kellő elegyesség is közrejátszott abban, hogy ... 2005 körül Lymantria (gyapjas lepke) ebben az évben [2009-2010] pedig Malacosoma (gyűrűs lepke) károsítás lépett fel."

"A 2000. év bőséges makktermése azt mutatta, hogy néhány kevésbé zárt foltban az ősszel lehullott makkból még két évig láttunk csemetéket, majd ezek eltűntek az állomány alól."

"...  2003. után, több helyen, már nemcsak véghasználati, hanem TKGY, NFGY korú állományokban is hoztunk létre ilyen
megfigyelésre szánt lékeket."

"... A lényege ennek a módszernek, hogy az anyaállományt kis területen, több éven keresztül bontjuk meg. Ezekben a kis lékekben, foltokban kezdődik az erdő megújulása, az anyaállományról lehulló makkokból, vagy szükség esetén a mesterséges makk bevitelből. ..."

Lelőhely
ER Archívum - digitális
Első szerző
Tóth János