Dédai-erdő Erdőrezervátum

ER-20 (HU)
core area: 19.7 ha; buffer zone: 52.3 ha; total area: 72 ha
Storyline

Síkvidéki gyertyános-tölgyes, keményfás ligeterdő-foltokkal. Jó természetességi állapotú, háborítatlan (korábban kezelt) erdő; viszonylag homogén faállomány-szerkezettel és jelentős vadállománnyal rendelkezik.

1999
"It is a lowland hornbeam-oak forest, with riverine hardwood patches. It is a forest of good naturalness, undisturbed (managed previously); having relatively homogeneous stand structure and large game stock."
Horváth és Bölöni (2002) Az ER-ok kutatásszempontú besorolása és rövid jellemzése 1999-ben [Classification and brief description of the forest reserves in 1999 from the viewpoint of research]