Baláta-tó Erdőrezervátum

ER-28 (HU)
magterület: 76.1 ha; védőzóna: 358.4 ha; összes terület: 434.5 ha
magterület hrsz és erdőrészlet: Szenta 0123/14-ből 2G, 2H, 2L, 8A, 8F, 8I, 8NY
védőzóna hrsz és erdőrészlet: A KvVM rendelet helyrajzi számos listát tartalmaz (lásd a rendeletben)
Történet

2013-18
A Kaszó-Life projekt ("Enyves éger és magas kőris alkotta ligeterdők helyreállítása és megőrzése Kaszó területén") keretében a Baláta-tó megőrzése érdekében az egyetlen vízelvezető árokra egy tiltó átereszt építettek. ... Horváth Ferenc

1999
"A Baláta-tó a természetvédelem szempontjából egy rendkívül értékes láp ("szentély"). A körülötte (a védőzónában) található erdők savanyú homokon kialakult gyertyános és cseres tölgyes állományok, kisebb részben égerlápok. Ezek telepített állományok és erősen kezeltek, részben legelők - sok esetben a termőhelynek nem megfelelő fafajjal való - betelepítésével lettek létrehozva. Ma, e telepített állományok gyors és természetes átalakulása tapasztalható, azonban az erdőrezervátumhoz tartozó erdőterület kicsi és keskeny szegélyként van csak jelen." ... Horváth és Bölöni (2002) Az ER-ok kutatásszempontú besorolása és rövid jellemzése 1999-ben

1998
A Soproni Egyetem munkatársai (Bidló és Kovács) elkészítették a magterület termőhelytérképét. Prof. Dr. Borhidi Attila és munkatársai pedig újratérképezték a területet, valamint összehasonlító értékelést készítettek az 1957/58-as állapotokhoz képest.

Válogatott térképek
Baláta-tó Erdőrezervátum
NÉBIH EI - Google
2012
Baláta-tó Erdőrezervátum
NÉBIH EI - Google
2012
Baláta-tó Erdőrezervátum
FÖMI (Eurimage)
1999
Válogatott publikációk
Összes publikáció
2023 Král, Přemysl, Jan Douda, Ferenc Horváth, Remigiusz Pielech, Michal Slezák (2023): Alder carrs in Central Europe - NERVE4 monitoring project. Faculty of Environmental Sciences, Czech University of Life Sciences Prague
2021 DDNPI (2021) A Szentai-erdő (HUDD20063) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület Natura 2000 fenntartási terve. Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, Pécs, 80 old.
2018 Horváth László (2018): KASZÓ-LIFE projekt keretében végrehajtott élőhelymegőrzési és -helyreállítási munkák bemutatása. Konferencia előadás, Kaszó, 2018. 05. 29.
2018 Boris Hrasovec, Milivoj Franjevic (2018): Natural Fraxinus angustifolia stands threatened by recent impacts of harmful biotic agents in connection with water related stress and other environmental factors - Croatian case studies. Conference presentation. KASZÓ-Life project, 29-30 May 2018, Kaszó
2014 Sümegi Pál, Náfrádi Katalin Jakab Gusztáv, Persaits Gergő, Törőcsik Tünde (2014): A Baláta-tó környezettörténete. A Kaposvári Rippl-Rónai Múzeum Közleményei 3:5-28.
2008 19/2008. (Viii. 22.) KvVM rendelet a Baláta-tó természetvédelmi terület bővítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról
2006 Lájer Konrád (2006): Aldrovanda (Aldrovanda vesiculosa) - KvVM Természetvédelmi Hivatal Fajmegőrzési tervek, KvVM, Budapest, 18 old.
2002 Horváth F. és Bölöni J. [összeállította] (2002): Az erdőrezervátumok kutatásszempontú besorolása és rövid jellemzése 1999-ben. In: Horváth és Borhidi [szerk.]: A hazai erdőrezervátum-kutatás célja, stratégiája és módszerei, TermészetBÚVÁR Kiadó, Bp, 276-287.
2002 Majer József, M. Bordács Margit, Borhidi Attila (2002): A Baláta-tó vízminőségének alapállapot felvételezése. Somogyi Múzeumok Közleményei 15:97-106.
1959 Borhidi Attila, J. Komlódi Magda (1959): A csapadék- és vízszint-ingadozás összefüggése a Baláta-tó természetvédelmi területén. Időjárás 4:225-229.
1959 Borhidi, Attila, M. Járai-Komlódi (1959): Die Vegetation des Naturschutzgebietes des Baláta-Sees. Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 5:259-320.
Válogatott kéziratok
Összes kézirat
2004 Mázsa Katalin, Sódor Márton, Lehoczky István, Papp Bea, Lesku Balázs, Mile Orsolya, Magura Tibor, Nagy Attila, Márkus András, Szmorad Ferenc, Árgay Zoltán, Pallag Orsolya, Esztó Piroska, Temesi Géza (2004): Értekezlet az erdőrezervátumok védetté és erdőrezervátummá nyilvánításának áttekintéséről, aktuális feladatokról; Kézirat, Budapest
2000 Jelitai E. és Lehoczky I. (2000): Baláta-tó Erdőrezervátum (28) Hosszútávú Fenntartási Terve. Kézirat, Szenna
1998 Bidló András, Kovács Gábor (1998): A Baláta-tó Erdőrezervátum (28) termőhelyi vizsgálata. Kutatási jelentés, Sopron, 33 old.
1998 Borhidi Attila, Csete Sándor, Csiky János, Morschhauser Tamás (1998): Termőhely- és vegetációváltozások a Baláta-tó Természetvédelmi Területen, I. Kutatási jelentés, JPTE Növénytani Tsz., Pécs, 20 old.
1998 Borhidi Attila, Csete Sándor, Csiky János, Morschhauser Tamás (1998): Termőhely- és vegetációváltozások a Baláta-tó Természetvédelmi Területen, II. erdőtársulások. Kutatási jelentés, JPTE Pécs, 56 old.
1998 Juhász M. (1998): Baláta-tó Erdőrezervátum (28) - Erdőrezervátumok 1998. évi szemlézése. Kézirat, Vácrátót
1997 Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság és Kaszó Erdőgazdaság Rt. (1997): Természetvédelem, erdő- és vadgazdálkodás a Kaszó Erdőgazdaság Rt. területén. Konferencia, Kaszó
1994 FM Erdőrendezési Szolgálat (1994): Baláta-tavi erdő (28) - Erdőrezervátum terület és faállomány adatok. Kézirat, Budapest
1990 Borhidi A., Kevey B., Majer J. és Oroszné Kovács Zs. (1990): A környezetváltozás tendenciáinak felmérése és monitoringja dél-dunántúli lápterületeken. Kézirat, Pécs