19/2008. (Viii. 22.) KvVM rendelet a Baláta-tó természetvédelmi terület bővítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról

Összefoglalás

Védetté nyilvánítja és a már korábban Baláta-tó természetvédelmi területhez csatolja az 1. mellékletben meghatározott területeket (342 ha).
Erdőrezervátummá nyilvánítja a teljes természetvédelmi területet.
Erdőrezervátum magterületté nyilvánítja a 3. mellékletben felsorolt 76,1 ha területet.

Meghatározza A Baláta-tó TT kezelési tervét (4. melléklet)

Térképmelléklet tájékoztat a terület határáról.

Megjegyzések

A korábbi kijelölési javaslattal nem egyezik

Erdőrezervátumok