Kelemér - Serényfalva Erdőrezervátum

ER-69 (HU)
magterület: 71.9 ha; védőzóna: 256.8 ha; összes terület: 328.7 ha
magterület hrsz és erdőrészlet: Serényfalva 0160-ból 13A, 13B, 13C, 14A, 14B, 14C, 15A, 18A
védőzóna hrsz és erdőrészlet: A KvVM rendelet helyrajzi számos listát tartalmaz (lásd a rendeletben)
Történet

2023
Nemrégen felhagyott, főként sarj eredetű, zárt gazdasági erdő, helyenként idősebb kocsánytalan tölgyekkel, cser pótlásokkal. Elsősorban gyertyános-tölgyes, kisebb cseres tölgyes, ill. mészkerülő foltokkal a dombéleken. Kismértékű lékesedés, holtfa felhalmozódás itt-ott már előfordul. A vadhatás jelentős. A Szörnyű-völgy felé kimosódott, régi szekérutak és erdei fenyő pótlások találhatók.

2023 - FŐBB ALAPFELMÉRÉSI EREDMÉNYEK
A FAÁSZ, ÚJCS és ANÖV alapfelmérések elkészültek. A főbb eredményeket egy kutatási jelentés foglalja össze ... Horváth Ferenc és mtsai (2024): A Kelemér-Serényfalva Erdőrezervátum országosan egységes alapfelmérése, 2023. Kutatási jelentés, HUN-REN ÖK, Ökológiai és Botanikai Intézet, Vácrátót

mintavételi pontok (ismétlések) száma121
átlagos lombkorona-záródás92%
nagyobb természetes lékek aránya16%
átlagos állománymagasság26,9 m
átlagos sűrűség (N)611 törzs/ha
átlagos körlapösszeg (G)32,9 m2/ha
átlagos élőfakészlet (V - SZILV)422 m3/ha
álló holtfák és csonkok sűrűsége111 holtfa/ha
álló holtfák és csonkok körlapösszege3,0 m2/ha
fekvő holtfa mennyisége37,0 m3/ha

Elegyarányok: kocsánytalan tölgy 60%, cser 22%, gyertyán 13%, egyéb fafajok (MK, B, MJ, MCS, EF, BABE, KH, SZNY, KST, TJ, KT, A) 5%. 

1999
"Az erdőrezervátum jól őrzi a Putnoki-dombvidék mesterséges pótlásokkal kialakította erdőinek típusos állományait. A tájra jellemző erdőtípusok mind megtalálhatók, az idős állomány kevés." ... Horváth és Bölöni (2002) Az ER-ok kutatásszempontú besorolása és rövid jellemzése 1999-ben

Válogatott térképek
Kelemér - Serényfalva Erdőrezervátum
NÉBIH EI - Google
2012
Kelemér - Serényfalva Erdőrezervátum
NÉBIH EI - Google
2012
Kelemér - Serényfalva Erdőrezervátum
FÖMI (Eurimage)
1998
Válogatott kéziratok
Összes kézirat
2024 Horváth Ferenc, Csicsek Gábor, Molnár Csaba, Papp Mónika, Zimmermann Zita (2024): A Kelemér-Serényfalva Erdőrezervátum országosan egységes alapfelmérése, 2023. Kutatási jelentés, HUN-REN ÖK, Ökológiai és Botanikai Intézet, Vácrátót, 18 old.
2005 Deli T. (2005): Adatok a Kelemér–Serényfalva Erdőrezervátum Mollusca-faunájához II.
2005 Virók V. és Huber A. (2005): Gerinctelen faunisztikai (talajcsapdás) vizsgálatok a Kelemér–Serényfalva Erdőrezervátumban
2005 Virók V. (2005): Cönológiai felvételezés a Kelemér–Serényfalva Erdőrezervátum területén II.
2004 Mázsa Katalin, Sódor Márton, Lehoczky István, Papp Bea, Lesku Balázs, Mile Orsolya, Magura Tibor, Nagy Attila, Márkus András, Szmorad Ferenc, Árgay Zoltán, Pallag Orsolya, Esztó Piroska, Temesi Géza (2004): Értekezlet az erdőrezervátumok védetté és erdőrezervátummá nyilvánításának áttekintéséről, aktuális feladatokról; Kézirat, Budapest
2002 Hegyessy G. (2002): Adatok a Kelemér-Serényfalva Erdőrezervátum bogárfaunájához
2002 Korsós Z. (2002): Diplopoda-vizsgálatok a Kelemér–Serényfalva Erdőrezervátum területén
2002 Varga A. (2002): Adatok a Kelemér-Serényfalva Erdőrezervátum Mollusca-faunájához I.
2002 Garai A. és Gyulai P. (2002): Blattodea-, Dermatoptera- és Orthoptera-vizsgálatok a Kelemér–Serényfalva Erdőrezervátum területén
2002 Virók V. (2002): Cönológiai felvételezés a Kelemér–Serényfalva Erdőrezervátum területén I.
2002 Horváth R. (2002): A Kelemér-Serényfalva Erdőrezervátum araneológiai felmérése
2002 Virók V. (2002): Cönológiai felvételezés a Kelemér-Serényfalva Erdőrezervátumban az NBmR V. projektje alapján. Kézirat, Jósvafő
2002 Varga A. (2002): V. project Erdőrezervátumok – kezelt lomboserdők, Kelemér
2002 Szurdoki E. és Papp B. (2002): Bryophyta-monitoring a Kelemér–Serényfalva Erdőrezervátum területén
2002 Kovács É. (2002): Formicidae-vizsgálatok a Kelemér–Serényfalva Erdőrezervátum területén
2002 Máthé A. (2002): Három erdőtípus lepidopterológiai összehasonlítása a Kelemér–Serényfalva Erdőrezervátum területén
2001 Szmorad F. (2001): A Kelemér-Serényfalva Erdőrezervátum hosszútávú fenntartási terve
2000 Szmorad F. (2000): A Kelemér-Serényfalva Erdőrezervátum Természetvédelmi Terület védetté nyilvánítási javaslata
1998 Czájlik P. (1998): Kelemér-Serényfalu erdőrezervátum (69) - Erdőrezervátumok 1998. évi szemlézése. Kézirat, Vácrátót
1994 FM Erdőrendezési Szolgálat (1994): Kelemér-Serényfalu (69) - Erdőrezervátum terület és faállomány adatok. Kézirat, Budapest