Kelemér - Serényfalu Erdőrezervátum

ER-69 (HU)
core area: 71.9 ha; buffer zone: 256.8 ha; total area: 328.7 ha
Storyline

Az erdőrezervátum jól őrzi a Putnoki Dombvidék mesterséges pótlásokkal kialakította erdőinek típusos állományait. A tájra jellemző erdőtípusok mind megtalálhatók, az idős állomány kevés.

1999

"The forest reserve preserves well the typical stands of the Putnoki-dombvidék created by artificial replanting. All of the forest types characteristic of the landscape can be found in the reserve; there are few old stands in the area."
Horváth és Bölöni (2002) Az ER-ok kutatásszempontú besorolása és rövid jellemzése 1999-ben [Classification and brief description of the forest reserves in 1999 from the viewpoint of research]