Horváth Ferenc, Csicsek Gábor, Lipka Borbála, Neumann Szilvia, Papp Mónika, Szegleti Zsófia, Tihanyi Gábor és Víg Ákos (2019): Az újszentmargitai Tilos-erdő Erdőrezervátum, ER Füzetek 2, Ökológiai Kutatóközpont, Tihany, 16 old.., DOI: 10.46441/ERF.2019.2

Nyomtatóbarát változatPDF version
Teljes hivatkozás: 
Horváth Ferenc, Csicsek Gábor, Lipka Borbála, Neumann Szilvia, Papp Mónika, Szegleti Zsófia, Tihanyi Gábor és Víg Ákos (2019): Az újszentmargitai Tilos-erdő Erdőrezervátum, ER Füzetek 2, Ökológiai Kutatóközpont, Tihany, 16 old.., DOI: 10.46441/ERF.2019.2
Rövid hivatkozás: 
Horváth és mtsai (2019)
Első szerző: 
Horváth Ferenc
Év: 
2019
Összefoglalás: 

A korábbi évszázadok során a köznépnek „Tilalmas” erdő az erdei legeltetéstől tiltással védett egyházuradalmi vadászerdő volt. Kiszáradt keményfás ligeterdő, sziki tölgyes szegélyek és facsoportok, kocsordos rétsztyepp és szolonyec szikes tisztások, nádas, sásos mocsarak és újra erdősödő fáslegelő alkotnak itt egyedülállóan gazdag és változatos tájat – ez egyik természetvédelmi „szentély” területünk. Az ősi sziki erdőssztyepp erdő részben a korai holocénben alakulhatott ki, ezért növényföldrajzi és fejlődéstörténeti reliktum.

Tartalom
- Az újszentmargitai Tilos-erdő Erdőrezervátum jelentősége
- A Tilos-erdő története
- Ősi eredetű, sziki erdőssztyepptölgyes maradvány a Tilos-erdő közepén
- Az uralkodó kocsányos tölgy és a fontosabb elegyfafajok populációinak helyzete
- Holtfa viszonyok
- Az aljnövényzet, valamint a nyugati csillagvirág és a magyar zergevirág populációinak helyzete
- Felújulási viszonyok és vadrágás az erdő újulati és cserjeszintjében
- Betelepített, majd terjeszkedő inváziós fafajok
- Kell-e természetvédelmi kezelés a védőzónában?

biodiverzitás
biodiverzitás: magasabb rendű növények
élőhely: láp- és ligeterdők
erdőszerkezet
erdőszerkezet: cserjeszint
erdőszerkezet: faállomány
erdőszerkezet: gyepszint
erdőszerkezet: újulat
erdőtörténet
holtfa
ökoszisztéma: invázió, inváziós faj
populáció, ~ biológia, demográfia
tájökológia, tájhasználat, tájtörténet
természetvédelem
Kiadó: 
Ökológiai Kutatóközpont
Folyóirat: 
ER Füzetek
Lelőhely: 
ER Archívum (2019/P- ??? még nincs elhelyezve)
Típus: 
tudományos népszerűsítő kiadvány, cikk, könyv
Erdőrezervátumok: 
Katalógusba vette: 
Horváth Ferenc
Katalógusbavétel időpontja: 
2020-06-21