Az újszentmargitai Tilos-erdő Erdőrezervátum, 2019. ER Füzetek 2.

Horváth Ferenc, Csicsek Gábor, Lipka Borbála, Neumann Szilvia, Papp Mónika, Szegleti Zsófia,
Tihanyi Gábor és Víg Ákos (2019): Az újszentmargitai Tilos-erdő Erdőrezervátum, ER Füzetek 2,
Ökológiai Kutatóközpont, Tihany, 16 old.

Fotók: Habarics Béla, Horváth Ferenc és Szegleti Zsófia
Az ábrák és térképek készítői: Csicsek Gábor és Horváth Ferenc

ISBN 978-615-5799-08-2
ISSN 2631-0783
DOI: https://DOI.ORG/10.46441/ERF.2019.2

Erdőrezervátum Füzetek