Csörgő-völgy Erdőrezervátum

ER-55 (HU)
magterület: 51.2 ha; védőzóna: 81.9 ha; összes terület: 133.1 ha
magterület hrsz és erdőrészlet: Mátraszentimre 031/7-ből 3D, 3H, 3TI1, 4F, 4G, 4H, 4M, 4N; 031/53-ból 6B, 7A
védőzóna hrsz és erdőrészlet: Mátraszentimre 031/7-ből 3C, 3F, 3G, 3TI2, 3ÚT1, 3ÚT2, 4E, 4I, 4J, 5A; 031/53-ból 6A, 6C, 7B, 7C, 7ÚT2
Történet

2024/25
Tervezett alapfelmérés a HUN-REN ÖK Ökológiai és Botanikai Intézet részéről.

2016
A középkorú bükkös, patakmenti égeres, gyertyános tölgyes és cseres tölgyes állományok "felhagyott gazdasági erdő" állapotban vannak. A magterületen jelentős bolygatások nem történtek, csak az északi kitettségű meredek bükkösben voltak helyenként széldöntések. Továbbá a védőzónában voltak kiterjedetebb széldöntések és korábbi jégtörések, ezeket (az ágasvári oldal védőzónájában) egészségügyi vágás keretében összetermelték, a kidőlt fákat csörlővel vonszolták ki. A mintavételes felmérés során 27 MVP átlagában 30,7 m3/ha összes fekvő és korhadó holtfát találtunk a magterületen, alig 2 m3/ha „friss” holtfával. A szemközti meredek oldal nagyobb dőléseiben 2 MVP-ban 190 m3/ha összes fekvő holtfát becsültünk, amelynek közel fele származott újabb széldöntésekből.
A magterülethez tartozó rét gyors ütemben cserjésedik, mióta felhagytak a kaszálással.
Horváth Ferenc

1999

"Középhegységi lombos erdőállományok (bükkös, patakmenti égeres, gyertyános tölgyes, cseres tölgyes), "felhagyott gazdasági erdő" állapotban. Az erdőrezervátumban több, mint 10 éve kutatások kezdődtek, viszont a területen jelentős (egyre növekvő) túristajárás tapasztalható."
Horváth és Bölöni (2002) Az ER-ok kutatásszempontú besorolása és rövid jellemzése 1999-ben

Válogatott térképek
Csörgő-völgy Erdőrezervátum
NÉBIH EI - Google
2012
Csörgő-völgy Erdőrezervátum
NÉBIH EI - Google
2012
Csörgő-völgy Erdőrezervátum
FÖMI (Eurimage)
1998
Válogatott fényképek
Csörgő-völgy Erdőrezervátum
Horváth Ferenc (ÖK ÖBI)
2016
Csörgő-völgy Erdőrezervátum
Horváth Ferenc (ÖK ÖBI)
2016
Csörgő-völgy Erdőrezervátum
2016
Csörgő-völgy Erdőrezervátum
Horváth Ferenc (ÖK ÖBI)
2016
Csörgő-völgy Erdőrezervátum
2016
Válogatott publikációk
Összes publikáció
2023 Abigail Amponsaah Ofosu-Brakoh, A., R. Csorba, Á. Bede-Fazekas, T. Standovár, Zs. Pató, E.K. Magyari (2023): Stand scale palynology helps to reveal the role of forest exploitation and climate change in the current distribution of Fagus sylvatica in the NE Pannonian Basin. In: Natural Hazards and Climate Change conference and workshop for identifying and tackling challenges together, Szeged. Book of Abstracts, pp. 18.
2023 Zoltán, László, Ferenc Szmorad, Tibor Standovár (2023): Heavy Ungulate Pressure behind the Disappearance of Regeneration in Hungarian Forests. Forests 2024, 1-15, 54.
2022 Kollár Tamás (2022): Bükk (Fagus sylvatica) állományok fatermési függvénye és táblája az ERTI tartamkísérleti hálózatának adatbázisa alapján. Erdészettudományi Közlemények 12(1-2): 5-29.
2016 Führer Ernő, Edelényi Márton, Jagodics Anikó, Jereb László, Horváth László, Kern Zoltán, Móring Andrea, Szabados Ildikó, Pödör Zoltán (2016): Az időjárás hatása egy időskorú bükkös évenkénti körlap-növekedésére. Erdészettudományi Közlemények 6(1):61-78.
2016 Szmorad Ferenc, Standovár Tibor, Tímár Gábor (2016): A Mátra különleges madárvédelmi terület (HUBN10006) Natura 2000 fenntartási terve, végleges változat. Körtáj Tervező Iroda Kft., ISBN 978-963-269-558-7, 54 old.
2014 Standovár Tibor (2014): In memoriam Czájlik Péter (1940-2014). Folia Historico-Naturalia Musei Matraensis 38:5-7.
2002 Horváth F. és Bölöni J. [összeállította] (2002): Az erdőrezervátumok kutatásszempontú besorolása és rövid jellemzése 1999-ben. In: Horváth és Borhidi [szerk.]: A hazai erdőrezervátum-kutatás célja, stratégiája és módszerei, TermészetBÚVÁR Kiadó, Bp, 276-287.
1999 Czájlik P. és Harmos K. (1999): Etológiai és ökológiai vizsgálatok a fehérhátú harkály (Dendrocopos leucotos) állományán két mátrai erdőrezervátumban. Aquila 105: 97-114.
1997 Czájlik P. (1997): Kékes Észak erdőrezervátum emlős faunája. Fol. Hist. Nat. Mus. Matraensis 22:349-355.
1996 Czájlik P. (1996): Esettanulmány, koreloszlás, szukcesszió háboritatlan erdőállományokban. 84-92. In: Mátyás Cs. [szerk.]: Erdészeti Ökológia. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 312 old.
1991 Czájlik P. (1991): Erdődinamikai vizsgálatok a mátrai erdőrezervátumokban. II. Magyar Ökológus Kongresszus. Poszterek összefoglalói. 1991. július 4-7. PATE Georgikon, Keszthely, pp. 26.
1990 Czájlik P. (1990): A Csörgő-völgyi Erdődinamikai project célja, az eddig elvégzett munkák, a jelenlegi helyzet. A Helyzet 5. 2(3):19-21, Sopron
1975 Izrael Gábor (1975): Legritkább nagyvadunk a muflon. Élet és Tudomány 30(23):1078-1083.
Válogatott kéziratok
Összes kézirat