nature conservation: management, plan

Publications
Year
Sabatini, FM, WS Keeton, M Lindner et al. (2020): Protection gaps and restoration opportunities for primary forests in Europe. Diversity and Distributions 2020
UNESCO MAB (2017) Pilis Biosphere Reserve Management Plan. Esztergom - Visegrád, pp. 20. 2017
Kleinbauer, I., Dullinger, S., Peterseil, J. & Essl, F. (2010): Climate change might drive the invasive tree Robinia pseudacacia into nature reserves and endangered habitats. Biological Conservation 143: 382-390. 2010
Knoot, T. G., Schulte, L. A., Tyndall, J. C. & Palik, B. J. (2010): The State of the System and Steps Toward Resilience of Disturbance-dependent Oak Forests. Ecology and Society 15(4): 5. [online] 2010
Mátyás, Cs. (2010): Forecasts needed for retreating forests. Nature 464: 1271. 2010
Kostovska, D., Stachura-Skierczyńska, K., Yermokhin, M. & Bobiec, A. (2008): Mapping biologically important forests-towards the restoration of a trans-European forest megacorridor. 6th European Conference on Ecol. Restoration, Ghent,Belgium, 8-12/09/2008 2008
Standovár T., Ruff J. és Kenderes K. (2008): Erdőgazdálkodás védett területen? - tervek és megvalósulásuk a Királyréti Erdészet területén. In: Lengyel és mtsai (szerk.): "Molekuláktól a globális folyamatokig" - Program és absztrakt-kötet: 45, Nyíregyháza 2008
Konkoly Gyuró É. (2007): Tájvédelmi tervezés - új lehetőség a tájszintű természetvédelem és a táji értékvédelem számára. In: Lakatos F. Varga D. (szerk.): Erdészeti Tudományos Konferencia 2007. december 11. Sopron. Előadás, pp: 81. 2007
Molnár M. és Lakatos F. (2007): A bükk tömeges pusztulása Zala megyében. In: Lakatos F., Varga D. (szerk.): Erdészeti Tudományos Konferencia 2007. december 11. Poszter p:45, Sopron 2007
Persányi Miklós rendelete a Bükkhát és a Kelemér-Serényfalva természetvédelmi területté és Erdőrezervátummá nyilvánításáról, Magyar Közlöny,2007/38.szám,2515-2521; Budapest, publikáció, 2007 2007
Dudley, N., Vallauri, E. & Vallauri, D. (2006): Holtfa - az élő erdőkért. Az öreg fák és a holtfa természetvédelmi és erdészeti szerepe. WWF Magyarország, Budapest 2006
Európai Közösségek Bizottsága (2006): A Bizottság Közleménye. A biológiai sokféleség csökkenésének megállítása 2010-ig - és azon túl. Az ökoszisztéma-szolgáltatások fenntartása az emberi jólét érdekében. Brüsszel 2006
Solymos R. (2004): Nemzeti Erdőprogramunk tudományos megalapozása. Magyar Tudomány 2004/4: 461-472. 2004
European Commission (2003): Natura 2000 and forests 'Challenges and opportunities' - Interpretation guide. Luxembourg 2003
European Commission (2003): Sustainable forestry and the European Union - Initiatives of the European Commission. Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 2003
Exner T. és Jávor B. (2003): Erdőfigyelő jelentés 2003. A védett területek kezeléséről a WWF Magyarország felmérésének tükrében. WWF-füzetek 21., WWF Magyarország, Budapest 2003
Pászty G. és Kreszívnik V. [fordította]: A COST E4-akció ajánlásai. In: Horváth F., Borhidi A. (szerk.) (2002): A hazai erdőrezervátum-kutatás célja, stratégiája és módszerei. TermészetBÚVÁR Alapítvány Kiadó, Budapest, 268-275. 2002
Siposs Viktória és Kis Ferenc (2002): A Tisza új élete; LIFE-Nature program a Közép-Tiszán; WWF. Budapest 2002
Csányi V.(főszerk.)(2001): Magyar Tudomány; 2001/8; Budapest 2001
Lőkös L., Peregovits L. (szerk.)(2001): Természetvédelmi közlemények 9. Magyar Biológiai Társaság, Budapest 2001
Manuscripts
Year
Horváth F. és Balázs B., Mázsa K.: Várható CO2 megkötés a Nemzeti Park Igazgatóságok klímaerdő telepítési tervei alapján.A Klímafa Kft. megbízásából. 2010
HNPI (2009): Complex habitat rehabilitation of the Central-Bereg Plain, N-E Hungary. LIFE04 NAT/HU/000118 Technical Final Report. Hortobágyi Nemzeti Park Directorate, Debrecen, pp. 67. 2009
Csáky Péter: A Nagy Istrázsa-hegy hosszú távú fenntartási terve; Javaslat a magterület és védőzóna.... Kézirat, Vácrátót 2009 2009
Horváth F. (2008): Az újulati és cserjeszint felmérésének módszere. 2008. június 23. 2008
European Environment Agency (2008): European forests - ecosystem conditions and sustainable use. EEA, Copenhagen 2008
European Commission (2008): Management of Natura 2000 habitats. Luzulo-Fagetum beech forests 9110. Technical Report 22/24. 2008
Mázsa K. és Balázs B. [összeállította] (2007): Az egri érseki uradalom felsőtárkányi erdőbirtokának (A és B üzemosztály) általános leírása 1887/88. Kézirat, Vácrátót 2007
Mázsa K. és Balázs B. [összeállította] (2007): Felsőtárkányi erdészet erdőállomány gazdálkodási terv 1986-2000. Kézirat, Vácrátót 2007
Mázsa Katalin (2006): Vétyemi Erdőrezervátum Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezelési tervet megalapozó dokumentáció és részletes kezelési terv; Kézírat, Vácrátót 2006
Mázsa K. et al (2004): Értekezlet az erdőrezervátumok védetté és erdőrezervátummá nyilvánításának áttekintéséről, aktuális feladatokról; Kézirat, Budapest 2004
Dani B. és Lehoczky I. (2004): Dávodi-erdő Erdőrezervátum (27) Hosszútávú Fenntartási Terve. Kézirat, Pécs 2004
Aszalós R. és Bölöni J. [szerk.] (2003): Botanikai alapállapot felmérés az Országos Erdőrezervátum Hálózat kiválasztott területein. Kézirat, Vácrátót 2003
ER-Program,WWF-MME fajvédelmi tervek. UHU. 2001.Kézirat, Vácrátót 2001
ER Kutatás Program, WWF-MME fajvédelmi tervek. Fekete gólya. 2001,Kézirat, Vácrátót. 2001
ER Program, WWF-MME fajvédelmi tervek. Kék vércse. 2001, Kézirat, Vácrátót. 2001
ER Program, WWF-MME fajvédelmi tervek. Kerecsensólyom. 2001, Kézirat, Vácrátót. 2001
ER Program, WWF-MME fajvédelmi tervek. Parlagi sas. 2001, Kézirat, Vácrátót. 2001
ER Program, WWF-MME fajvédelmi tervek. Rétisas. 2001, Kézirat, Vácrátót. 2001
Sára J. (2000): Ócsai turjános Erdőrezervátum (09) Hosszútávú Fenntartási Terve. Kézirat, Vácrátót 2000
Frank Tamás: A Long-erdő kezelési terve. 1999. ER-kutatási program/2000/Új rezervátumok. Kézirat, Vácrátót. 2000