forest management

Printer-friendly versionPDF version
Publications:
Year
Keresztesi B. (1985): Értekezések, emlékezések: Az erdészetfejlesztés fő irányai az elmúlt három évtizedben; Budapest (More) 1985
Hiller I., Tompa K (szerk.)(1984): Acta Facultatis Forestalis; Erdészeti és Faipari Egyetem, 1984.1 Sopron (More) 1984
Nemzetközi Erdőnevelési és Faterméstani Konferencia Magyarországon(1983) ERTI Budapest (More) 1983
Magyar Eszter(1983): A feudalizmus kori erdőgazdálkodás az alsó-magyarországi bányavárosokban (1255-1747); Budapest (More) 1983
Sárvári János (szerk.)(1983): Publikációk 1979-1982; Erdészeti Tudományos Intézet, Budapest (More) 1983
Vas Károly (1983): Erdőgazdasági ismeretek.(tankönyv) Budapest (More) 1983
Csapody, I. & Jakucs, P. (1982): The relationship between Hungarian forestry research and vegetation research. In: Jahn, G. (ed.): Handbook of Vegetation Science Part 12: 225-266., Dr. W. Junk Publishers, The Hague/Boston/London (More) 1982
Keresztesi Béla (szerk.)(1982): Magyar Erdészet 1954-1979; Budapest (More) 1982
Gencsi László(szerk.)(1981): Erdészeti és Faipari Tudományos Közlemények, Debrecen (More) 1981
Sali E. et al(1981): Agrártudományi Közlemények 40. Erdőrendezési-közgazdasági-munkaszervezési szekció.Budapest (More) 1981
Bondor A.(1980): Erdőtelepítés, erdőfelújítás; Budapest (More) 1980
Csőre P. (1980): A magyar erdőgazdálkodás története. Középkor. Akadémiai Kiadó, Budapest. (More) 1980
Penyigei D. (1980): Debrecen erdőgazdálkodása a XVIII. században és a XIX. század első felében. Agrártörténeti tanulmányok 7. Akadémiai Kiadó, Budapest. (More) 1980
Maser, C., Anderson, R. G., Cromack, K. Jr., Williams, J. T. & Martin, R. E. (1979): Dead and Down Woody Material. In: Parker, J. L. et al. (eds.) Wildlife Habitats in Managed Forests the Blue Mountains of Oregon and Washington. (Agriculture Handbook 553) (More) 1979
Thomas, J. W., Anderson, R. G., Maser, C. & Bull, E. L.˙(1979): Snags. In: Parker J. L. et al. (eds.) Wildlife Habitats in Managed Forests the Blue Mountains of Oregon and Washington (Agriculture Handbook No. 553) (More) 1979
Gencsi L (szerk.) (1978): Az Erdészeti és Faipari Egyetem tudományos közleményei; A fatermesztés eredményességének fokozása, Debrecen (More) 1978
Hegyi I (1978): A népi erdőkiélés történeti formái (Az Északkeleti-Bakony erdőgazdálkodása az utolsó kétszáz évben), Budapest (More) 1978
Madas A (1978): Erdészeti politika; Budapest (More) 1978
Gyarmatiné Proszt S.(szerk.)(1976): Erdészeti kutatások. Az Erdészeti Tudományos Intézet Közleményei, 1975.VOL.71.I. Budapest (More) 1976
Keresztesi Béla és Márkus László (szerk.)(1976): A fagazdasági vállalatok ökonómiai alapjai; Budapest (More) 1976

Pages