forest management

Printer-friendly versionPDF version
Publications:
Year
Máthé I. (1933): A hortobágyi Ohat-erdő vegetációja. Botanikai Közlemények 30. kötet, 5. füzet: 163-184, Budapest (More) 1933
Muzsnay G. (1933): Néhány szó az őserdőkről. Erdészeti Lapok 72: 1191-1199. (More) 1933
Roth Gy és Fekete Z (1933): Erdészeti kísérletek. XXXV. évfolyam, 1.2 szám. Sopron (More) 1933
Roth Gyula és Fekete Zoltán (szerk.)(1931): Erdészeti Kisérletek, XXXIII. évf. 3-4. sz. 1931, Sopron (More) 1931
A m.kir.földmivelésügyi minister kiadványai 9. szám; Három év Magyarország Mezőgazdasági Politikájában 1906-1909, Budapest (More) 1909
OEE (1900): Erdészeti Rendeletek Tára erdőbirtokosok, erdészeti ügyekkel foglalkozók és erdőtisztek számára. OEE, Budapest, p. 54 (More) 1900

Pages