forest management

Printer-friendly versionPDF version
Publications:
Year
Rakonczai J (1992): Az Alföld fásítása; Püspökladány (More) 1992
Szabó Péter (1992): Erdeink főbb adatai; Környezet és Fejlődés, 1992(8-9):45-50 (More) 1992
Tarján Lászlóné (1992): Az erdőgazdálkodás megújítása; Környezet és Fejlődés, 1992 (8-9):7-11 (More) 1992
Tóthmérész Béla (1992): Tarvágás után; Környezet és Fejlődés, 1992(8-9):79-82 (More) 1992
Bartha D., Oroszi S.(1991): Selmec, Selmec, sáros Selmec... Vademecum erdészek számára; Erdészettörténeti Közlemények VI. Budapest-Sopron (More) 1991
Dittmar, O. et al (1991): Forstwirtschaft im Land Brandenburg; Brandenburg (More) 1991
Gencsi Z. és Gyöngyössy P. (szerk.)(1991): A Helyzet; Lap az erdőkért; 3. évf. 7. 2. (More) 1991
Czájlik P. (1990): A Csörgő-völgyi Erdődinamikai project célja, az eddig elvégzett munkák, a jelenlegi helyzet. A Helyzet 5. 2(3):19-21, Sopron (More) 1990
Gencsi L (szerk.)(1990): Erdészeti és Faipari Tudományos Közlemények, Erdészet-Faipar-Geodézia; Szeged (More) 1990
Újvári-Jármai Éva (1990): Erdészeti Kutatások; Nemesítési, Szaporítóayag-termesztési és Környezetvédelmi Osztály; Budapest (More) 1990
Czájlik P. (1989): Javaslat az erdőtörvény módosítására. A Helyzet 1(2): 29-30. Erdészeti és Faipari Egyetem, Sopron (More) 1989
Égető G., Medvecz G.(1989): Erdőrendezéstan I. technikusképzést folytató szakközépiskolák tankönyve; Budapest (More) 1989
Gencsi László (szerk.)(1989):Erdészeti és Faipari Tudományos Közlemények, Budapest (More) 1989
Gencsi Z. és Gyöngyössy P. [szerk.] (1989): Napirenden az erdőtörvény. A Helyzet 1(2): 17-56. Sopron (More) 1989
Agócs J. (1988): Gondolatok az erdőgazdálkodásról. Zöld 1:7-8., Budapest (More) 1988
Bondor A. (1988): Megjegyzések az "Állásfoglalás az erdő és fagazdálkodás helyzetéről és fejlesztési feladatairól" című anyaggal kapcsolatban. Zöld 2: 10-13., Budapest (More) 1988
Borbély József (szerk.)(1988): Soproni Egyetem; Az Erdészeti és Faipari Egyetem lapja; Természetvédelmi különszám, '88/3, Sopron (More) 1988
Borhidi A. (szerk.)(1988): Acta Botanica Hungarica, Vol. 34, No:1-2; Budapest (More) 1988
Czájlik P. (1988): Néhány tanulság Rada Antal cikke kapcsán. Zöld 3: 23-24., Budapest (More) 1988
Czájlik P. (1988): ...fától az erdőt. Impulzus 4(3): 10., Budapest (More) 1988

Pages