Bartha D., Tímár G.(1996): Erdőgazdálkodás és természetvédelem; Kézírat

Abstract

Tartalom:

Előszó
A magyarországi erdők állapota és az erdőgazdálkodás rövid helyzetelemzése
Bevezetés
Erdőterület csökkenések és növekedések
Fafajváltozások
Tulajdonviszonyok változása
Fahasználatok, fakereskedelem
Erdőfelújítások
Erdőpusztulások
A magyarországi erdők helyzete
Táblázatok
A négy kiválasztott hazai erdő-típus helyzetének áttekintése
Cseres-tölgyesek
Reliktum tölgyerdők homokon és szikes talajon
Szubmediterrán jellegű mészkedvelő xerofil erdők
Síkvidéki ligeterdők
Az erdőgazdálkodás és természetvédelem című konferencia ajánlásai
Sekocin ajánlások (az európai erdő - szeminárium javaslatai)
Ökológiai szempontú ajánlások
Jogi szempontú ajánlások
Társadalmi és gazdasági szempontú ajánlások

Location
ER Archívum (1996/D-009)