Führer E (szerk.)(1998): Erdészeti Kutatások, az 1899-ben alapított Erdészeti Kísérletek folytatása VOL. 88. Budapest

Összefoglalás

Tartalom:
Az ERTI 100 éves jubileuma alkalmából 1998. október 07-én Sárváron megrendezett konferencia előadásai.
- Solymos R: Az erdészeti fatermési és erdőnevelési kutatások eredményei és alkalmazásuk az erdőgazdasági gyakorlatban (1958-1998)
- Somogyi Z: Van-e szükség fatermési és erdőnevelési kutatásokra?
- Veperdi G: Peresznye állabok erdőlése
- Csókáné Szabados I: Erdészeti monitoring a Bős-Gabcikovo erőmű hatásterületén
- Horánszky A: Alföldi tölgyeseink problémái a gyakorlati erdészet és természetvédelem, valamint az elmélet szemszögéből
- Gergácz J: Állományalkotó fafajok nemesítésének eredményei, aktuális teendők
- Borovics A: A tölgyek hibridizációja, morfológiai és genetikai változatossága
- Tóth J: Az erdők egészségi állapotát figyelemmel kísérő mérőhálózatok Magyarországon
- Szántó M, Steenackers M: Előzetes adatok a nyárak levélrozsdáját okozó melampsora fajok hazai előfordulásáról
- Marosi Gy: Az Ökonómiai Osztály kutatásai
Tudományos közlemények
- Németh F: Magyarország erdőterületeinek változása 1000 év alatt
Erdőművelés és faterméstan
- Somogyi Z: A bolygatás jelensége, szerepe az erdei ökoszisztémákban és erdőművelési jelentősége. Szakirodalmi áttekintés néhány megfontolással
- Rédei K: Új akác szelekciós program a Duna-Tisza közén
- Veperdi G, Veperdi I: A felésőmagasság változásának vizsgálata fenyő ültetési hálózati kísérletekben
Erdészet, nemesítés
- Borovics A: keresztezési kísérletek őshonos tölgyfajaink között
- Gergácz J: Egzóta fenyők honosításának tapasztalatai
Erdővédelem
- Koltay A: A feketefenyő hajtáspusztulását okozó gomba, a Sphaeropsis sapinea Dyko & Sutton biológiájának vizsgálati eredményei
- Leskó K, Ambrus A: Sopron környékének nagylepkefaunája fénycsapdás gyűjtések alapján
- Csóka Gy, Hirka A, Kmetty L, Kis L-né: Vizsgálatok kocsányos tölgyek rügyfakadásával kapcsolatban
- Csóka Gy: A Magyarországon honos tölgyek herbivor rovaregyüttese
- Leskó K, Szentkirályi F, Kádár F: Araszoló lepkefajok fluktuáció-mintázatának elemzése hosszú távú (1961-1997) magyarországi fénycsapdázási és kártételi idősorokon
- Pagony H: Az óriás terülő gomba (Phlebiopsis gigantea Fr.) egyes törzseinek korhasztó tevékenysége luc- és erdeifenyő faanyagán; alkalmazásuk lucosokban a gyökérrontó tapló (Heterobasidion annosum Fr.) fékentartására
Erdészeti ökonómia
- Illyés B, Neißlein E: Új erdészeti politika piacgazdasági alapon Magyarországon

Lelőhely
Er Archívum (1998/P-010)
Első szerző
Führer Ernő