biodiverzitás: madarak

Publikációk
Év
Szmorad F., Standovár T., Tímár G. (2016): A Mátra különleges madárvédelmi terület (HUBN10006) Natura 2000 fenntartási terve 2016
Ódor Péter (szerk.)(2015): A biodiverzitást meghatározó környezeti változók vizsgálata az őrségi erdőkben; MTA Ökológiai Kutatóközpont Tanulmányai 2. 2015
Barbácsy Z. (2014) A Szalafői Őserdő Erdőrezervátum madárközösségének változása 1994 és 2013 között. Silva Naturalis 3:173-184. 2014
Faragó S., Náhlik A., Pócza G., Sándor Gy. (2014) A siketfajd szalafői előfordulása 2014
Standovár Tibor (2014): In memoriam Czájlik Péter (1940-2014). Folia Historico-Naturalia Musei Matraensis 38:5-7. 2014
Bartha Dénes (szerk., 2010): A Baktai-erdő, NYÍRERDŐ Nyírségi Erdészeti Zrt., Debrecen, 415 old. 2010
Varga Zs. (2010): Madártani monitoring az Aggteleki-karszt területén (1986-2006) - Ornithological monitoring on the Aggtelek karst (1986-2006). ANP Füzetek VII. 2010
Bartha Dénes, Vidéki Róbert (szerk., 2008): A Bockerek-erdő. Nyírerdő Zrt., Nyíregyháza - Sopron, 272 old. 2008
Ódor P., Tinya F., Márialigeti S., Mag Zs. és Király I. (2008): A faállomány és különböző erdei élőlénycsoportok kapcsolata az őrségi erdőkben. In: Lengyel és mtsai (szerk.): "Molekuláktól a globális folyamatokig". Absztrakt-kötet: 137, MBT, Nyíregyháza 2008
Barbácsy Z. (2007) A Szalafői Őserdő madárközösségének összehasonlító elemzése 1994-ben és 2006-ban végzett felmérés alapján, Aquila, 113., 9-19. 2007
Németh Cs. (2007): Adatok a Kőszegi-hegység kis légykapó (Ficedula parva) állományának ismeretéhez. Cinege 12:39., Szombathely 2007
PECBM (Pan-European Common Bird Monitoring) (2007): State of Europe's Common Birds, 2007. Prague, Czech Republic 2007
Bücking, W. et al (2005): Bannwald "Bechtaler Wald"...Waldschutzgebiete, Band 8. Baden-Württemberg 2005
Guralnick, Robert és Van Cleve, Jeremy: Strengths and weaknesses of museum and national survey data sets for predicting regional species richness: comparative and combined approaches. Diversity and Distribution, 11. (349-359), 2005. 2005
Lőkös L., Peregovits L. (szerk.)(2001): Természetvédelmi közlemények 9. Magyar Biológiai Társaság, Budapest 2001
Nakano, Sh. & Murakami, M. (2001): Reciprocal subsidies: Dynamic interdependence between terrestrial and aquatic food webs. PNAS 98(1): 166-170. 2001
Fiala, J. (2000): Živy les. 2000
Murakami, M. & Nakano, S. (2000): Species-specific bird functions in a forest-canopy food web. Proc. R. Soc. Lond. B 267: 1597-1601. 2000
Németh Csaba (2000): A kis légykapó (Ficedula parva) élőhelyválasztása a Kőszegi-hegységben. Ornis Hungarica 10:79-85. 2000
Schmidt A. (2000): Fehérhátú fakopáncs (Dendrocopus leucotos) állományfelmérése a Börzsönyben. Túzok 5(3-4): 93-96. 2000
Kéziratok
Év
Mag Zsuzsa (2007): Faállomány hatása a költő madárközösségre őrségi erdőkben. Diplomamunka. Kézirat, Budapest 2007
Mag Zs. (2007): Faállomány hatása a költő madárközösségre őrségi erdőkben. OTDK, Kézirat, Budapest 2007
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2007): Az MME Börzsönyi csoportjának beszámolója a 2007 évi tevékenységről. Kézirat, Dunakeszi 2007
Barbácsy Z. (2007) A Szalafői Őserdő madárközösségének összehasonlító elemzése 1994-ben és 2006-ban végzett felmérés alapján, Kézirat 2007
Baczó A. (2005): Erdőszerkezet és madárközösség kapcsolatainak vizsgálata 2005
ER-Program,WWF-MME fajvédelmi tervek. UHU. 2001.Kézirat, Vácrátót 2001
ER Kutatás Program, WWF-MME fajvédelmi tervek. Fekete gólya. 2001,Kézirat, Vácrátót. 2001
ER Program, WWF-MME fajvédelmi tervek. Kék vércse. 2001, Kézirat, Vácrátót. 2001
ER Program, WWF-MME fajvédelmi tervek. Kerecsensólyom. 2001, Kézirat, Vácrátót. 2001
ER Program, WWF-MME fajvédelmi tervek. Parlagi sas. 2001, Kézirat, Vácrátót. 2001
ER Program, WWF-MME fajvédelmi tervek. Rétisas. 2001, Kézirat, Vácrátót. 2001
Varga Emese (2001): Összehasonlító madárökológiai és madárcönológiai vizsgálatok a Ropolyi Erdőrezervátum területén. Diplomadolgozat, Sopron 2001
Ronkay L., Peregovits L. és Moskát Cs. (1993): Az erdőrezervátumok zoológiai felmérésének követelményei, módszerei és számítógépes adatbázis-struktúrája. Kézirat, Budapest 1993