Varga Emese (2001): Összehasonlító madárökológiai és madárcönológiai vizsgálatok a Ropolyi Erdőrezervátum területén. Diplomadolgozat, Sopron

Összefoglalás

Nyugat-Magyarországi Egyetem
Erdőmérnöki Kar
Erdőmérnöki Szak
Erdő- és Faanyagvédelmi Intézet
Diplomaterv
Összehasonlító madárökológiai és madárcönológiai vizsgálatok a Ropolyi Erdőrezervátum területén
Készítette: Varga Emese erdőmérnök-jelölt
Konzulens: Dr. Traser György egyetemi docens
Sopron, 2001. május

Megjegyzések

Tartalom
Tartalomjegyzék
Bevezető
1. Madárfelvételezési módszerek, különös tekintettel a választott módszerek irodalmára
1.1. Módszerek
1.1.1. Populációszintű madárfelvételezési módszerek
1.1.2. Közösségszintű madárfelvételezési módszerek
1.2. Módszerválasztás
1.3. A módszerek hibái
2. Vizsgálati eredmények
2.1. Helyi irodalom, természeti viszonyok (a területről általában)
2.1.1. A Zselic
2.1.2. Ropoly
2.2. A Rezervátum
2.3. A felvételezés lezajlása
2.3.1. A költési időszakban történt felvételezés
2.3.2. A nyár végi-őszi vonulás felvételezése
2.3.3. A GPS-sel történt felvételezés
2.4. Állatföldrajzi-faunisztikai eredmények
2.5. Ökológiai eredmények
2.5.1. Zselickislak 8G és Bőszénfa 11E részletek: öreg bükkös
2.5.2. Zselickislak 8B és 7B: fiatal ezüsthársas-bükkös
2.5.3. Zselickislak 8E és 7C: öreg állomány sűrű sarjassal
2.5.4. Zselickislak 8F és Zselicszentpál 6A: középkorú-idős erdő
3. Értékelés
3.1. Állatföldrajzi spektrum
3.2. Költés
3.3. Vonulási viselkedés
3.4. Faunában betöltött szerep (Hazai Fauna, Habitat Direktíva, Vörös Könyv)
3.5. Táplálkozásbiológia
3.6. A quantitatív mintavételezések eredményei - az eltérések okai
4. Összefoglalás, javaslatok
5. Köszönetnyilvánítás
6. Felhasznált irodalom
Az ábrák jegyzéke
1. ábra: Madárfelvételezési módszerek
2-3. ábra: A felvételezés hibái
4. ábra: Az Erdőrezervátum részleteinek térképe
5. ábra: A pontszámlálás pontjainak elhelyezkedése
6. ábra: Az összes GPS-sel mért pont
7. ábra: Az Areák
8. ábra: A megfigyelt madárfajok faunaelemenkénti megoszlása
9. ábra: A potenciális költések megoszlása
10. ábra: A potenciális költés-nem költés megoszlása
11. ábra: A vonulási viselkedés megoszlása
12. ábra: A Rezervátum területén és a Magyarországon megfigyelt fajok aránya
13. ábra: A Habitát Direktívás fajok számainak alakulása
14. ábra: A Vörös Könyves fajok számának alakulása
14. ábra: A táplálkozási formák megoszlása
A képek jegyzéke
Címkép: A Rezervátum "bejárata" Simonfa felől
1. kép: Ősz a Rezervátumban
2. kép: Tipikus zselici-ropolyi táj
3. kép: Virágzik az ezüsthárs
4. kép: A Fa
5. kép: A bontott állományban feljövő hárs-sarjak
6. kép: Az ilyen fák nemcsak jó gomba-, hanem madárélőhelyek is
7. kép: Nagy fakopáncs
8. kép: Barátcinege
9. kép: Seregély
10. kép: Süvöltő madárberkenyén
11. kép: Ebben az odvas fában közép fakopáncs és barátcinege is költött 2000 tavaszán
12. kép: Csodabokor (szúrós csodabogyó)
13. kép: Sűrű fiatal állomány
14. kép: Gyakorlatilag ez a felújítási terület választja el egymstól a két érintett erdőrészletet
15. kép: Fiókáit etető barátposzáta-pár
16. kép: Korhadó fákon található gomba a Júdásfüle (Auricularia auricola-judae
17. kép: Farkasboroszlán (Daphne mezereum)
Függelék
1. A részletek adatai
2. Felvételi darabszámok
3. terepi jegyzőkönyvek
4. A GPS-es mérések eredményei

Címszavazva - GE

Lelőhely
ER Archívum (2001/D-010)
Erdőrezervátumok