Sasér Erdőrezervátum

ER-13 (HU)
Sasér Erdőrezervátum (Tisza-ártér)
magterület: 19.6 ha; védőzóna: 18.2 ha; összes terület: 37.8 ha
magterület hrsz és erdőrészlet: Sándorfalva 0211-ből 32B, 32C, 32D
védőzóna hrsz és erdőrészlet: Sándorfalva 0211-ből 31B, 32A, 32E
Történet

2018
"Az erdőrezervátum erősen fertőzött inváziós fa- és cserjefajokkal (zöldjuhar, amerikai kőris, gyalogakác). Az idős, őshonos faegyedek elhalását követően a keletkező lékekben szinte csak tájidegen fafajok magoncai, illetve fiatal egyedei növekednek fel. A magterületek faállományában idővel a tájidegen fafajok állományai fognak dominálni, ha továbbra is ragaszkodik a természetvédelmi kezelő az erdőrezervátumok kijelölésekor deklarált alapelvhez, a tudományos ismeretszerzést szolgáló beavatkozás-mentességhez."
KNPI (2019): A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság jelentése a 2018-ben végzett tevékenységéről

1999
"Puhafás ártéri erdők és spontán fejlődő bokorfüzesek, behurcolt (özön-)fafajok jelenlétével. A rezervátum területe kicsi, funkcionális védőzónája a Tisza."
Horváth és Bölöni (2002) Az ER-ok kutatásszempontú besorolása és rövid jellemzése 1999-ben

Válogatott térképek
Sasér Erdőrezervátum
NÉBIH EI - Google
2012
Sasér Erdőrezervátum
FÖMI (Eurimage)
1998