Sasér Erdőrezervátum

ER-13 (HU)
Sasér Erdőrezervátum (Tisza-ártér)
core area: 19.6 ha; buffer zone: 18.2 ha; total area: 37.8 ha
Storyline

Puhafás ártéri erdők és spontán fejlődő bokorfüzesek, behurcolt (özön-)fafajok jelenlétével. A rezervátum területe kicsi, funkcionális védőzónája a Tisza.
1999
"There are riverine willow-poplar forests and spontaneously developing willow scrubs with the presence of introduced (invasive) tree species. The area of the reserve is small; its functional buffer zone is the Tisza river."
Horváth és Bölöni (2002) Az ER-ok kutatásszempontú besorolása és rövid jellemzése 1999-ben [Classification and brief description of the forest reserves in 1999 from the viewpoint of research]