Erebe-szigetek Erdőrezervátum

ER-47 (HU)
magterület: 64.4 ha; védőzóna: 0.0 ha; összes terület: 64.4 ha
magterület hrsz és erdőrészlet: Nagyszentjános 051 (1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1J, 1K, 1L, 1NY, 1TN); 052 (1G); 053 (1H); 054 (1I); 055-ből 1EY; 056 (1M); 057 (1N)
védőzóna hrsz és erdőrészlet: nincsen formális védőzóna, valójában a Duna és az időközben kifejlődött további zátonyszigetek
Történet

2022 - ALAPFELMÉRÉS
A magterület egységes alapállapot felmérését a Soproni Egyetem EMK munkatársai készítették el (FAÁSZ, ÚJCS, ANÖV, TERM). A terület nagy részét a 20. század közepéig víz borította. Itt a Duna szabályozását 1896 után kezdték el, amikor egy kőszórást létesítettek a víz főmederbe terelése érdekében. Ennek hatására erős feltöltődés indult el a kőszórás védelmében. A szigetcsoport az 1942-es katonai térképen jelenik meg először kisebb zátonyszigetként, majd az 1955-ös térkép jelez beerdősült szigeteket. A Duna mind a mai napig rendszeresen elönti a magterületet. A puhafás ligeterdőt még hatalmas feketenyárak és fehérfüzek uralják, de az alsóbb szintekben az idegenhonos fafajok (zöld juhar, amerikai kőris, nyugati ostora és eperfa) a leggyakoribbak.

2022 - FÖBB ALAPFELMÉRÉSI EREDMÉNYEK
A FAÁSZ, ÚJCS, ANÖV, TERM alapfelmérést a Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar munkatársai készítették el, amelyet geodéziai és távérzékelési (UAV) munkálatok, valamint a tájhasználat történetének értékelése egészíti ki. A főbb eredményeket egy kutatási jelentés foglalja össze ... Bidló és mtsai (2023): Kutatási jelentés az Erebe-szigetek felméréséről, 2022

mintavételi pontok (ismétlések) száma48
átlagos lombkorona-záródás68%
nagyobb természetes lékek aránya56%
átlagos állománymagasság25,2 m
átlagos sűrűség (N)231 törzs/ha
átlagos körlapösszeg (G)35,7 m2/ha
törött törzscsonkok sűrűsége0,7 törzs/ha
álló holtfák és csonkok sűrűsége2,3 holtfa/ha

Elegyarányok: a fák sűrűségét tekintve a zöldjuhar dominál (63%), de ezek nagy része alászorult fa; majd feketenyár és a fehérfűz következik (13%, 10%), amelyek egy része igen nagy méreteket ér el (akár a 1,5 m átmérőt is meghaladva); ezután vénicszil és magyar kőris (6%, 5%) fordul még elő számottevő mennyiségben.

Újulati és cserjeszint: a fa- ás cserjefajok sűrűsége átlagosan 306 hajtás/ha, 65 MVP felmérése alapján. A csúcsrágottság átlagosan 64%. Dominál a fekete bodza (237 hajtás/ha), a többi fajból lényegesen kevesebb található: zöldjuhar, amerikai kőris, eperfa (20, 15-15 hajtás/ha), mezei szil és vénic szil (12, 4 hajtás/ha), továbbá fehér nyár és nyugati ostorfa (2, 1 hajtás/ha).

Aljnövényzet: Fajgazdagság: 66. Az átlagos fajszám: 11,2 faj/MVP 65 MVP felmérése alapján. Összesen két védett faj került elő: a Dryopteris carthusiana és D. dilatata. Inváziós lágyszárúak az Impatiens parviflora, Aster lanceolatus agg., valamint az Impatiens glandulifera, Echinocystis lobata és a Solidago gigantea, valamint az inváziós fák magoncai és fiatal egyedei. Legnagyobb előfordulási valószínűségűek: a csalán (100%), a kisvirágú nebáncsvirág (83%), a ragadós galaj (80%), a zöldjuhar (78%), és a kereklevelű repkény (72%).

Talaj, termőhely:  A terület kissé hullámos, amelybe több holtág és mellékág is medret vájt. Az alapkőzet folyóhordalék, vályog, homokos vályog fizikai féleségű dunai öntéstalaj (finom szemcséjű, meszes dunai üledék).  Genetikai talajtípusok: nyers öntéstalaj (47/68) és humuszos öntéstalaj (21/68) - 4 talajszelvény leírása és laborvizsgálata, valamint 68 talajfúrás alapján. A szigetek és talajok kialakulása mintegy 70 éve kezdődhetett meg.

UAV ortofotó: a teljes magterületről 2,7 cm terepi felbontású, 874 felvételből összeállított  ortofotó-mozaik készült, 2022. május 16-i felmérés alapján.

1999
"A szigetek folyó-meder felé eső részein és az újabb kialakulású zátonyokon, szigeteken spontán szukcessziós puhafás ligeterdők találhatók." ... Horváth és Bölöni (2002) Az ER-ok kutatásszempontú besorolása és rövid jellemzése 1999-ben