Bidló András, Balázs Pál, Végh Péter, Horváth Adrienn (2023): Egy Duna sziget talajának vizsgálata [Examine of the Soil of a Danube Island]. In: Czimber Kornél (szerk.) Erdőmérnöki Kar Tudományos Kiadványa, Sopron, pp. 36-43.

Összefoglalás

Az Erebe-szigetek erdőrezervátum termőhelyi viszonyainak jellemzésére négy talajszelvényt nyitottunk a területen. A szelvényeket a helyszínen leírtuk, mintát vettünk, majd a mintákat laboratóriumban vizsgáltuk meg. A vizsgált terület talajai a Duna öntésén alakultak ki. A folyó elöntése egyre ritkábbá és lassúvá vált az utóbbi évtizedekben, mely fokozatosan egyre finomabb öntés lerakódását eredményezte a területen. Az öntés anyag nagy mennyiségű szerves anyagot tartalmazott, így az mindenhol megtalálható volt a szelvények mélyebb rétegeiben is. Ugyanakkor a talajok felső szintjében megindult a humuszfelhalmozódási folyamat is. A szelvényekben jelentős mennyiségű szénsavas meszet tudtunk kimutatni minden talajszintben, illetve a talajok kémhatása nagyrészt gyengén lúgos volt. A vizsgált talajok fizikai félesége túlnyomórészt vályog volt, de a mélyebb rétegek felé fokozatosan csökkent a leiszapolható részek mennyisége. A területen a legmeghatározóbb termőhelyi tényező a talajvíz mélysége volt, amit a Duna vízszintje közvetlenül meghatároz. A vizsgálatok alapján humuszos öntés talajokat találtunk, amelyek megfelelnek a helyszíni megfigyelések és az erdőállomány alapján elvártaknak. 

To characterize the site conditions of the Erebe Islands forest reserve, we examined four soil profiles in the area. The soil profiles were described on-site, and samples were collected and analyzed in the soil laboratory. The study area formed by the Danube. The number and intensity of flooding decreased significantly in recent decades; therefore, oodles of fine sediments deposited in the area. Sediment material contained a large amount of organic matter that occurred in the deeper layers of the profiles, and the humus accumulation process started in the topsoil layer. In the profiles, soil pH was mostly weakly alkaline; so a significant amount of calcium carbonate was detected at all layers. The texture of the examined soils was predominantly loam, but the sum of silt% and clay% decreased towards the deeper layers. In the studied area, the most determining site factor was the depth of the groundwater, 
which was directly determined by the water level of the Danube. Based on the investigations, we found alluvial soils with humic characteristics that correspond to the expected observations and the forest stands. 

Lelőhely
ER Archívum - digitális
Erdőrezervátumok
Első szerző
Bidló András