Fehér-sziklák Erdőrezervátum

ER-44 (HU)
magterület: 39.1 ha; védőzóna: 235.0 ha; összes terület: 274.1 ha
magterület hrsz és erdőrészlet: Csabrendek 0525/2-ből; 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H, 2I, 2J, 2K, 2L
védőzóna hrsz és erdőrészlet: A KvVM rendelet helyrajzi számos listát tartalmaz (lásd a rendeletben)
Történet

1999
"A rezervátumban leginkább homogén faállományszerkezetű gazdasági erdők állnak: sarj eredetű bükkösök és egykor erőteljesen sarjaztatott egyéb lombos erdők, fenyvesített gyepek. A területen [védőzónában] felhagyott bányák, szőlők és gyümölcsösök is találhatók."
Horváth és Bölöni (2002) Az ER-ok kutatásszempontú besorolása és rövid jellemzése 1999-ben

Válogatott térképek
Fehér-sziklák Erdőrezervátum
NÉBIH EI - Google
2012
Fehér-sziklák Erdőrezervátum
NÉBIH EI - Google
2012
Fehér-sziklák Erdőrezervátum
FÖMI (Eurimage)
1998