Publikációk

Az ER Archívum külön kezeli a "Publikációk"-at és külön a "Kéziratok, dokumentumok"-at. Ebben a gyűjteményben az ER Program célkitűzéseihez kapcsolódó szakcikkek és kiadványok találhatók.

 

Év
Nedeczky Gáspár (1880): Dömös története és újabb leírása. Esztergom, 148 old. 1880
Dőri Gyula (1893): A Prédikálószéken és a Dobogón át a Kétágú hegyre. Turisták Lapja 5., pp. 157-161. 1893
Havas József et al (1896): Az ákácz-paizstetü kérdése Magyarországon; Budapest, 1896 1896
Tagányi K (1896): Magyar Erdészeti Oklevéltár, I. kötet, 1015-1742. Budapest 1896
Bedő Albert utasítása szerint (1896) A magyar állam összes erdőségeinek átnézeti térképe...; Budapest 1896
Tagányi K (1896): Magyar Erdészeti Oklevéltár, II. kötet, 1743-1807. Budapest 1896
Tagányi K (1896): Magyar Erdészeti Oklevéltár, III. kötet, 1808-1867. Budapest 1896
Dárday Sándor (1897): Közigazgatási Törvénytár; A fennálló törvények, rendeletek és döntvényekből; Budapest 1897
OEE (1900): Erdészeti Rendeletek Tára erdőbirtokosok, erdészeti ügyekkel foglalkozók és erdőtisztek számára. OEE, Budapest, p. 54 1900
A m.kir.földmivelésügyi minister kiadványai 9. szám; Három év Magyarország Mezőgazdasági Politikájában 1906-1909, Budapest 1909
Útmutató a gazdasági tudósitók számára. A M. Kir. Földmivelésügyi Minister. 21. évfolyam, 1913, Budapest 1913
Wagner, Johann (1914): Die Vegetation der ärarischen Sandrpuszta Deliblát (in Südungarn); Buchdruckerei August Joerges WWE& SOHN, Selmecbánya 1914
Rapaics Raymund (1925): A növények társadalma; Bevezetés a növényszociológiába; Budapest 1925
Kaán Károly (1931): Természetvédelem és a természeti emlékek. Révai Testvérek, Budapest, 313 old. 1931
Roth Gyula és Fekete Zoltán (szerk.)(1931): Erdészeti Kisérletek, XXXIII. évf. 3-4. sz. 1931, Sopron 1931
Roth Gyula és Fekete Zoltán (szerk.)(1931): Erdészeti Kisérletek, XXXIII. évf. 1-2. sz. Sopron 1931
Roth Gyula és Fekete Zoltán (szerk.)(1932): Erdészeti Kisérletek, XXXIV. évf. 1-4. sz. 1932. Sopron 1932
Bíró Zoltán(szerk.)(1933): Erdészeti Lapok; Az Országos Erdészeti Egyesület Közlönye; LXXII. évf. II. füzet, 1933, Budapest 1933
Kovácsik D. (1933): Az őserdőkről. Erdészeti Lapok 72: 433-437. 1933
Muzsnay G. (1933): Néhány szó az őserdőkről. Erdészeti Lapok 72: 1191-1199. 1933