Rapaics Raymund (1925): A növények társadalma; Bevezetés a növényszociológiába; Budapest

Összefoglalás

Lyka Károly úrnak ajánlva.
Tartalom:
- Élet nyomában
- Tájképtanulmány
- Az anyag rabságában
- Század elején
- Néma élettársak
- A társulás
- A társulás egységei
- Az egyén helyzete a társadalomban
- Élet megtelepedik a Földön
- Hínár birodalma
- Előnyomulás sziklaországba
- Föld megszelidítése
- Győzelem
- Hatalom
- Párák és ködök
- Porból lettünk, porrá leszünk
- Élet temetője
- Az örök visszatérés
- Vendégek terített asztalnál
- A hatodik nap
A könyv az "Élet és Tudomány" sorozat köteteként jelent meg.
A tudományos ismeretekre való vágyakozás talán sohasem volt olyan nagy, mint ma. Az általános zűrzavarban, a lelkekre nehezedő csüggedésben a tudománytól várják a milliók a világosságot, a megnyugvást és az új ösztönzéseket. Ezért érezte az Athenaeum még a mai, a kiadó számára rendkívül nehéz körülmények közepette is kötelességének, hogy az "Élet és Tudomány" című új vállalkozást megindítsa. Az "Élet és Tudomány" nagy művészi gonddal kiállított kötetei a tudományos ismeretek minden ágára kiterjeszkednek. Összefoglaló előadásban tárják fel mindazokat az eredményeket, amelyek a tudomány: a természet, a nyelv, az irodalom, a vallás, a filozófia és a társadalom törvényeinek, problémáinak és történelmének kutatásában elért.Az "Élet és Tudomány" köteteit a magyar és a külföldi tudósok legkiválóbbjai írják. Tudományos elmélyedéssel, de amellett azzal a világossággal, áttekinthetőséggel, mely a legsúlyosabb problémákat a nem szakember számára is érthetőkké és az előadás stílusbeli szépségeivel élvezhetőkké is teszi. Az "Élet és Tudomány" kötetei a szakembert alaposságukkal lepik meg, a laikusnak pedig azzal szereznek örömet, hogy tömör, szabatos összefoglalásaikban a jó tanító könnyű és szórakoztató módszerével nyújtják neki mindazokat az ismereteket, melyeket egyébként csak fáradságos és kitartó munkával szerezhetnének meg.

Lelőhely
ER Archívum (1925/P-001)