A m.kir.földmivelésügyi minister kiadványai 9. szám; Három év Magyarország Mezőgazdasági Politikájában 1906-1909, Budapest

Összefoglalás

Tartalom:
Előszó
Mezőgazdasági növénytermelés
Szőlő- és kertgazdaság és apróbb gazdasági ágak
Erdészet
Állattenyésztés
Vízügy
Munkásügy és szocziálpolitika
Birtokpolitika
Segítő akcziók
Szakoktatás és tudományos intézetek
A magyar mezőgazdaság és a külföld
I. függelék. A mezőgazdaságot érdeklő törvényalkotások az 1906.-0909. években
II. függelék. A földmívelésügyi minister kiadványai az 1906.-1909. években
III. függelék Magyarország állami mezőgazdasági intézményei

Lelőhely
ER Archívum (1909/P-001)