Máthé I. és Tallós P. (1967): Peucedano-Galatelletum punctati. In: Zólyomi B. (szerk.): Guide der Exkursionen des Internationalen Geobotanischen Symposiums, Ungarn, Eger-Vácrátót, 62-63.

Nyomtatóbarát változatPDF version
Teljes hivatkozás: 
Máthé I. és Tallós P. (1967): Peucedano-Galatelletum punctati. In: Zólyomi B. (szerk.): Guide der Exkursionen des Internationalen Geobotanischen Symposiums, Ungarn, Eger-Vácrátót, 62-63.
Rövid hivatkozás: 
Máthé és Tallós (1967)
Első szerző: 
Máthé Imre
Év: 
1967
Összefoglalás: 

A magyarországi IBP program keretében folytak növénytársulástani vizsgálatok az újszentmargitai "Tilos-erdőben", illetve a szomszédos társulásokban, így az erdőssztyep-réten (Peucedano-Galatelletum punctati) is.
Az erdőssztyep-rét (Peucedano-Galatelletum) az erdőssztyep erdő (Galatello-Quercetum), valamint a szikes pusztarét (Artemisio-Festucetum pseudovinae) közötti zónában helyezkedik el.
Jellegzetes társulás, mely az erdőssztyep egyik fontos alkotóeleme a Közép-Tisza vidék kötött, agyagos talajain. Ma már ritkán fordul elő, utolsó maradványfoltjai az egykori erdőssztyep kiterjedésére utalnak.

biodiverzitás: magasabb rendű növények
élőhely: erdőssztyeppek
talaj - termőhely
társulástan, cönológia
Kiadó: 
Dr. Zólyomi Bálint
Lelőhely: 
ER Archívum (1967/P-008)
Típus: 
tudományos-, tankönyvi fejezet
Erdőrezervátumok: 
Katalógusba vette: 
Papp Mónika
Katalógusbavétel időpontja: 
2019-05-03