Máthé I. és Tallós P. (1967): Peucedano-Galatelletum punctati. In: Zólyomi B. (szerk.): Guide der Exkursionen des Internationalen Geobotanischen Symposiums, Ungarn, Eger-Vácrátót, 62-63.

Abstract

A magyarországi IBP program keretében folytak növénytársulástani vizsgálatok az újszentmargitai "Tilos-erdőben", illetve a szomszédos társulásokban, így az erdőssztyep-réten (Peucedano-Galatelletum punctati) is.
Az erdőssztyep-rét (Peucedano-Galatelletum) az erdőssztyep erdő (Galatello-Quercetum), valamint a szikes pusztarét (Artemisio-Festucetum pseudovinae) közötti zónában helyezkedik el.
Jellegzetes társulás, mely az erdőssztyep egyik fontos alkotóeleme a Közép-Tisza vidék kötött, agyagos talajain. Ma már ritkán fordul elő, utolsó maradványfoltjai az egykori erdőssztyep kiterjedésére utalnak.

Location
ER Archívum (1967/P-008)
Strict forest reserves
First author
Máthé Imre