Zólyomi B., Máthé I., Précsényi I. és Szőcs Z. (1972): A vegetáció produktivitásának vizsgálata az újszentmargitai IBP mintaterületen. MTA Biol. Oszt. Közl. 15: 31-42.

Nyomtatóbarát változatPDF version
Teljes hivatkozás: 
Zólyomi Bálint, Máthé Imre, Précsényi István és Szőcs Zoltán (1972): A vegetáció produktivitásának vizsgálata az újszentmargitai IBP mintaterületen. MTA Biol. Oszt. Közl. 15: 31-42.
Rövid hivatkozás: 
Zólyomi és mtsai (1972)
Első szerző: 
Zólyomi Bálint
Év: 
1972
Összefoglalás: 

A Hortobágy ÉNY-i szélén Újszentmargitán a "Tilos erdő"-ben és környékén az IBP keretében 1966 tavaszán indultak meg a vizsgálatok az Akadémia Botanikai Kutatóintézetének kollektívája részéről. Az intézeti kollektívának a feladata a terresztris primer produkció törvényszerűségeinek tisztázása, a zárt erdős-sztyeperdőtől (Galatello-Quercetum roboris) kezdve a az erdős pusztaréten (Peucedano-Galatelletum punctati) és a szikes pusztaréten (Artemisio-Festucetum pseudovinae) át, a származék juhlegelőig (Achilleo-Festucetum pseudovinae) és a szántóföldi kultúrákig.

Tartalom:
Az erdő
Sztyepréti társulások
Transzekt
Legelő
Szántó

1. ábra. Az újszentmargitai Tilos erdő vegetációtérképe

biodiverzitás: magasabb rendű növények
biomassza, fatermés
élőhely: erdőssztyeppek
élőhely: fáslegelők, legelőerdők
erdőökológia
erdőtörténet
ökoszisztéma: növekedés, fejlődés, produkció
talaj - termőhely
térkép: vegetációtérkép
Megjegyzések: 

A cikk teljes kézirata, illetve Zólyomi Bálint kézírásával ellátott kéziratrészletek is vannak a Zólyomi Házaspár Alapítvány tulajdonából (Sztyepréti társulások, Produktivitás, Efficiencia, Anyagkicserélődési arány, Termelési ütem, Transzekt, Az erdő, Legelő, Szántó)

Kiadó: 
Magyar Tudományos Akadémia
Folyóirat: 
A Biológiai Osztály Közleményei
Lelőhely: 
ER Archívum (1972/P-006/1, 2)
Típus: 
tudományos publikáció, konferencia szakcikk (teljes)
Erdőrezervátumok: 
Katalógusba vette: 
Horváth Ferenc (ER Archívum)
Katalógusbavétel időpontja: 
2019-01-18