Garamszegi Balázs (2015): Magyarországi bükkösök dendroklimatológiai vizsgálata; Diplomamunka; Kézirat, Vácrátót

Nyomtatóbarát változatPDF version
Teljes hivatkozás: 
Garamszegi Balázs (2015): Magyarországi bükkösök dendroklimatológiai vizsgálata; Diplomamunka, Meteorológus mesterszak-éghajlatkutató szakirány; Kézirat, Vácrátót
Rövid hivatkozás: 
Garamszegi (2015)
Első szerző: 
Garamszegi Balázs
Év: 
2015
Összefoglalás: 

Tartalom:
1. Bevezetés: erdők és a klímaváltozás
2. Szakirodalmi áttekintés
2.1. A bükk és helye Európában (múlt és jelen)
2.2. A bükk és a klímaváltozás: tények és félelmek
2.3. Lehetőségek a jövő megértésére és az alkalmazkodásra
3. Célkitűzések és bizonytalanságok
3.1. Célkitűzések
3.2. Klímaadatok reprezentativitása és az adathosszúság problémája
3.3. Erdők természetessége, termőhelyi viszonyok változatossága
4. A mintaterületek és éghajlati jellemzésük
4.1. A mintaterületek kibálasztása és leírásuk
4.2. Éghajlati adatok és klímaindexek
4.3. A mintaterületek éghajlati jellemzése a bükk szempontjából
5. Évgyűrű adatok és feldolgozásuk
5.1. Mintavételezés és mérés
5.2. Adatfeldolgozás és statisztikai eszközök
6. Eredmények: a növekedés és az éghajlat kapcsolata
6.1. Évgyűrűszélességek
6.2. Körlapi növedékek
7. Diszkusszió
8. Összefoglalás
Summary and Discussion
Köszönetnyilvánítás/Acknowledgements
Irodalom
Függelékek

dendrológia, évgyűrű, dendrokronológia
klíma: klímaváltozás
környezeti hatásvizsgálat
Lelőhely: 
ER Archívum (2015/D-005/1; 2015/D-005/2)
Típus: 
BSc, MSc, Dipl, Ing dolgozat
Katalógusba vette: 
Kovács Gabriella
Katalógusbavétel időpontja: 
2016-01-08