Garamszegi Balázs (2015): Magyarországi bükkösök dendroklimatológiai vizsgálata; Diplomamunka; Kézirat, Vácrátót

Printer-friendly versionPDF version
Reference: 
Garamszegi Balázs (2015): Magyarországi bükkösök dendroklimatológiai vizsgálata; Diplomamunka, Meteorológus mesterszak-éghajlatkutató szakirány; Kézirat, Vácrátót
Short reference: 
Garamszegi (2015)
First author: 
Garamszegi Balázs
Abstract: 

Tartalom:
1. Bevezetés: erdők és a klímaváltozás
2. Szakirodalmi áttekintés
2.1. A bükk és helye Európában (múlt és jelen)
2.2. A bükk és a klímaváltozás: tények és félelmek
2.3. Lehetőségek a jövő megértésére és az alkalmazkodásra
3. Célkitűzések és bizonytalanságok
3.1. Célkitűzések
3.2. Klímaadatok reprezentativitása és az adathosszúság problémája
3.3. Erdők természetessége, termőhelyi viszonyok változatossága
4. A mintaterületek és éghajlati jellemzésük
4.1. A mintaterületek kibálasztása és leírásuk
4.2. Éghajlati adatok és klímaindexek
4.3. A mintaterületek éghajlati jellemzése a bükk szempontjából
5. Évgyűrű adatok és feldolgozásuk
5.1. Mintavételezés és mérés
5.2. Adatfeldolgozás és statisztikai eszközök
6. Eredmények: a növekedés és az éghajlat kapcsolata
6.1. Évgyűrűszélességek
6.2. Körlapi növedékek
7. Diszkusszió
8. Összefoglalás
Summary and Discussion
Köszönetnyilvánítás/Acknowledgements
Irodalom
Függelékek

dendrology, tree ring, dendrocronology
climate: climate change
environmental impact assessment
Location: 
ER Archívum (2015/D-005/1; 2015/D-005/2)
Típus: 
BSc, MSc, Ing, Dipl (full) thesis