Bartha Dénes (1999): Magyarország erdőtársulásai, kitekintéssel a Kárpát-medence egészére; Kézirat, Sopron

Összefoglalás

Tartalom:
A. Természetes/természetközeli erdők és cserjések
1. Hegy- és dombvidéki, alföldperemi klímaregionális erdők
1.1 Alhavasi cserjések
1.2 Lucfenyvesek
1.3 fenyőelegyes-bükkösök
1.4 Hegy- és dombvidéki bükkösök
1.5 Középhegységi és dombvidéki gyertyános-kocsánytalan tölgyesek
1.6 Domb- és síkvidéki gyertyános-kocsányos tölgyesek
1.7 Középhegységi és dombvidéki cseres-kocsánytalan tölgyesek
1.8 Domb- és síkvidéki cseres-kocsányos tölgyesek
2. Mészkerülő erdők
2.1 Mészkerülő fenyvesek
2.2 Mészkerülő bükkösök
2.3 Mészkerülő gyertyános-tölgyesek
2.4 Mészkerülő tölgyesek
2.5 Fenyőelegyes-tölgyesek
3. Mészkedvelő erdők
3.1 Bokorerdők
3.2 Mész- és melegkedvelő tölgyesek
3.3 Mészkedvelő fenyvesek
4. Szikladomborzatú erdők
4.1 Sziklaerdők
4.2 Szurdokerdők
4.3 Törmeléklejtő-erdők
5. Erdősztyepp erdők
5.1 Homoki tölgyesek
5.2 Borókás-nyárasok
5.3 Lösztölgyesek
5.4 Sziki tölgyesek
6. Ligeterdők
6.1 Síkvidéki (folyómenti) bokorfüzesek
6.2 Síkvidéki (folyómenti) fűz-nyár (puhafás) ligeterdők
6.3 Síkvidéki (folyómenti) tölgy-kőris-szil (keményfás) ligeterdők
6.4 hegy- és dombvidéki (patakmenti) ligeterdők
7. Láperdők
7.1 Égerlápok
7.2 Fűz- és nyírlápok
7.3 Lápi fenyvesek
8. Cserjések
8.1 Csarabosok
8.2 Sziklai cserjések
8.3 Pusztai cserjések
8.4 Szegélycserjések
B. Kultúrerdők
1. Lucfenyvesek
2. Erdei- és feketefenyvesek
3. Kultúrgesztenyések
4. Nemes nyárasok
5. Akácosok
6. Fekete diósok
7. Vörös tölgyesek
- A magyarországi (kárpát-medencei) erdőtársulás-csoportok vázlatos áttekintése
- Klímaregionális erdőtársulások
- Alhavasi cserjések
- Lucfenyvesek
- Fenyőelegyes-bükkösök
- Dombvidéki és középhegységi bükkösök
- Hegyvidéki (magashegyvidéki) bükkösök
- Dombvidéki és középhegységi gyertyános-kocsánytalan tölgyesek
- Sík(-és domb)vidéki gyertyános-kocsánytalan tölgyesek
- Dombvidéki és középhegységi cseres-kocsánytalan tölgyesek
- Sík- és dombvidéki cseres-kocsányos tölgyesek
- Edafikus erdőtársulások
-Mészkerülő erdők
- Mészkedvelő erdők
- Bokorerdők
- Sziklai cserjések
- Szikladomborzatú erdők
- Ligeterdők
- Láperdők
- Erdőssztyepp erdők
- Nyílt és zárt homoki tölgyesek
- Akácosok
- Nemes nyárasok
- Vörös tölgyesek
- Fekete diósok

Lelőhely
ER Archívum (1999/D-017)