Bokor Rezső és Magyar Pál (szerk.)(1949): Erdészeti Kisérletek; XLIX. évf. 1-4. sz. Sopron

Összefoglalás

Tartalom:

Farkas Vilmos: Megbontott állományokkal kapcsolatos területfeladatok erdőrendezési eljárásunkban különös tekintettel a hozamszabályozásra
Szántó István: Erdőgazdaságunk éghajlati adottságai
Győrfi János: A fürkészdarazsak gradatiója
Csapodi István: Kiegészítő adatok Sopron flórájának ismeretéhez
Borossné Murányi Jolán: A soproni HIdegvíz-völgy flórája
Kiss Lajos: Néhány érdekes növény előfordulása Sporon flórájában
Igmándy József: Adatok Sopron mohaflórájához
Kárpáti Z: Érdekes és újabb növényelőfordulások Sopron környékén
Gyurkó Pál: Az elemek által kibocsátott áthatoló sugárzás biológiai hatásáról
Fekete Zoltán: Az akác egységes magassági görbéi
Fehér Dániel: Beszámoló a Műszaki Egyetem és Erdőmérnöki Osztálya Növénytani Intézetének kutató munkásságáról
Bokor Rezső: Rövid beszámoló a M. ÁLL. Erdészeti Kutató Intézet 1947. évi október 1-től 1949. évi május 30-ig terjedő időben folytatott munkásságáról

Lelőhely
ER Archívum (1949/P-001)