Uherkovich Ákos (szerk.)(1995): A Dráva mente állatvilága I.; Pécs

Összefoglalás

Tartalom:

Uherkovich Ákos: A tervezett Duna-Dráva Nemzeti Park Dráva menti területeinek zoológiai kutatásairól
Varga András: A Dráva menti puhatestű (Mollusca) fauna kutatásának eddigi eredményei
Forró László: Adatok a Dél-Dunántúl Cladocera és Copepoda (Crustacea) faunájának ismeretéhez
Farkas Sándor: Adatok a Dráva-ártér Isopoda (Crustacea:Oniscoidea) faunájához
Korsós Zoltán: Néhány adat a Dráva-mellék ikerszelvényes (Diplododa) faunájához. Előzetes közlemény
Sziráki György: Adatok a Dráva-mellék kérész (Ephemeroptera) faunájának ismeretéhez
Tóth Sándor: A Dráva mente szitakötő (Odonata) faunájának előzetes vizsgálata
Ábrahám Levente: A tervezett Duna-Dráva Nemzeti Park recésszárnyú-alkatú (Megaloptera, Raphidioptera, Neuroptera) faunájának természetvédelmi vizsgálata I.
Sziráki György: Néhány adat a Dráva-mellék Psocoptera faunájának ismeretéhez
Horvatovich Sándor: A Dráva-mente futóbogár (Coleoptera:Carabidae) faunájának alapvetése
Sár József: Vizsgálatok a Dráva mente lemezescsápú bogár (Coleoptera: Lamellicornia) faunáján
Horvatovich Sándor: A Dráva mente cincérfaunája (Coleoptera: Cerambycidae)
Józan Zsolt: Adatok a tervezett Duna-Dráva Nemzeti Park fullánkos hártyásszárnyú (Hymenoptera, Aculeata) faunájának ismeretéhez
Nógrádi Sára és Uherkovich Ákos: A Dráva magyarországi szakaszának tegzes (Trichoptera) faunája
Uherkovic Ákos és Ábrahám Levente: A nagylepke (Lepidoptera: Macrolepidoptera) kutatások faunisztikai eredményei a Dráva mentén
Tóth Sándor: Adatok a Dráva-mente kétszárnyú (Diptera) faunájához
Tóth Sándor: A Dráva-mente zengőlégy faunájának alapvetése (Diptera: Syrphidae
Majer József: Adatok a Dráva halfaunájához (Pisces) és egyes holtágak vízminőségéhez
Horváth Győző: Adatok a Dráva-sík területének kisemlős faunájához (Mammalia: Insectivora, Rodentia) gyöngybagoly (Tyto alba Scop.) köpetvizsgálata alapján

Lelőhely
ER Archívum (1995/P-010)
Első szerző
Uherkovich Ákos