Korda Márton, Bartha Dénes, Csiszár Ágnes (2019): Inváziós növények visszaszorítása ormánsági élőhelyeken. Mecsekerdő Zrt., 63 old.

Összefoglalás

"A természeti örökségünket veszélyeztető inváziós növényfajok károkozása alól sajnos a Dráva-sík sem kivétel. Jelenlétük, illetve terjedésük a térség legjelentősebb természeti értékeinek – az illír gyertyános-tölgyesek (91L0), a keményfás ligeterdők (91F0) és a puhafás ligeterdők (91E0) életközösségének, illetve a rendkívül változatos fátlan élőhelyek gazdag élővilágának – hosszú távú megőrzését veszélyezteti. Ezt felismerve döntött úgy a Mecsekerdő Zrt. és a Našicei Erdőgazdaság, hogy a problémát közös erővel próbálják megoldani. Ennek érdekében született meg az Oak protection nevű nemzetközi projekt, melynek inváziós fajokkal kapcsolatos eredményeit jelen kötet foglalja össze."

Megjegyzések

Oak Protection Interreg project - Protection of the English oak in the cross-border area (HUHR/1601/221/0002)

Lelőhely
ER Archívum - digitális
Erdőrezervátumok
Első szerző
Korda Márton