Nagy István, Nagy László, Rév Szilvia (2018): Tapasztalatok az Ócsai TK erdőterületeinek természetvédelmi kezeléséről. Rosalia 10:349-374.

Összefoglalás

"Az Ócsai Tájvédelmi Körzet 740 hektárnyi erdőterületén folyó természetvédelmi kezelésekről adunk áttekintést az elmúlt három évtized tapasztalatai alapján. Liget- és láperdőkben a legjellemzőbb gazdálkodói gyakorlat (történetileg is) a tarvágás, és az ezt követő sarjaztatás. Azonban az Ócsai TK-ban tarvágásra 2004 óta nem került sor (kivéve az idegenhonos fafajok alkotta állományokat). ... Jelen ismereteink szerint természetvédelmi céljaink megvalósítására a csoportos szálalás, csoportos szálalóvágás vagy a lékes fokozatos felújítóvágás a legalkalmasabb.
Jellemzően az erdőtervi előirányzat felét-harmadát kitevő, visszafogott, kíméletes módú és mértékű fakitermelést végzünk. Az ócsai erdők átlagos holtfa mennyisége kiemelkedően jó, 30–80 m3/hektár. Jelenleg az Ócsai TK inváziós fafajainak zöme zöld juhar. A vegyszerhasználat elkerülése céljából kifejlesztettünk egy új, kizárólagosan mechanikus technológiát a nagyméretű zöld juhar egyedek visszaszorítására is."

Lelőhely
ER Archívum - digitális
Első szerző
Nagy István