Horváth Ferenc, Neumann Szilvia és Gyurina Tamás 2019: Nagy Istrázsa-hegy Erdőrezervátum bejárás: akácinváziós nyomás és az aktuális vadhelyzet. Jegyzőkönyv, MTA ÖK Ökológiai és Botanikai Intézet, Vácrátót

Összefoglalás

Cél: i) az akác inváziójával kapcsolatos terepbejárás és a lehetséges vizsgálati kérdések és módszer(ek) pontosítása Gyurina Tamás diplomadolgozatához; ii) az újulati és cserjeszint állapotának megtekintése

Tapasztalatok:
- Az ismert (Herceg-út közelében fekvő) dagonyázóhely teljesen száraz

- Egy nemrég elhullott szarvas maradványait találtuk az erdőrezervátum alsó részében, nem messze a kerítésen kívüli akácostól. Már csak a csontváz maradványai voltak meg. A gerinc két nagyobb darabban, 2 láb maradványa külön 10-15 méterre, hús és lágyrészek teljesen lerágva (ill. „lebontva”), néhány csonton rágásnyomok. A fejet és a további részeket nem találtunk. A szarvas 1-2 hónappal korábban pusztulhatott el, feltehetően szomjan pusztult.

- Az akácossal határos sík területen (a kerítést kísérő 15-20 méteres sávban) jónéhány spontán felverődött egyed előfordul a gyepszintben és az újulatban. A zártabb részeken kevésbé, a nyitottabb részeken jelentős sűrűséggel.

- A Szilfa-lapos felől kerítésen belül is vannak akácok, ill. egy kisebb akácállomány,
továbbá egy korábbi űrfelvételen látszik, hogy feljebb, elszórtan is előfordul néhány nagyobb fa, ill. facsoport.

- A mezei juhar és a virágos kőris újulata erőteljesen fejlődik

- A kerítésen belül csak minimális vadhatás látszik. Vaddisznó túrásokkal és csapákkal nem találkoztunk. Néhány kaparás (vszleg őz) volt látható, továbbá a rezervátum alsó szegélyében idei (de nem nagyon friss) rágás-nyomokat láttunk csíkos kecskerágón, néhány hárs sarjhajtáson és bodzán. Feltehető, hogy ez még a bennrekedt, majd elpusztult szarvas rágása volt. Más vadra utaló nyommal és hullatékkal nem találkoztunk.

- A Herceg-út mentén a kerítésre mostanában rádőlt holtfa 1m magasságig lenyomta a drótot (5. ábra), ennek ellenére nem látszik vadbejárás … feltehetően azért, mert ebben a zónában az apasztás miatt már elég kevés a vad. Elképzelhető, hogy a bennrekedt szarvas itt jött be, majd elpusztult?

A nagyfelbontású képeket csatoltam.

Lelőhely
ER Archívum (2019/D-009/1,2)