Kovács N. (2006): A Dávodi-erdő Erdőrezervátum faállomány-szerkezeti felvétele és vizsgálata. Kézirat, Sopron

Összefoglalás

Nyugat-Magyarországi Egyetem
Erdőmérnöki Kar
Erdőrendezéstani Tanszék
Diplomaterv
A Dávodi-erdő Erdőrezervátum faállomány-szerkezeti felvétele és viszgálata
Készítette: Kovács Norbert, erdőmérnök jelölt
Belső konzulens: Dr. Veperdi Gábor, egyetemi docens
Külső konzulens: Horváth Ferenc, tudományos munkatárs
MTA ÖBKI Erdőrezervátum Kutatócsoport
Sopron, 2006

Megjegyzések

Nyugat-Magyarországi Egyetem
Erdőmérnöki Kar
Erdőrendezéstani Tanszék
Diplomaterv
A Dávodi-erdő Erdőrezervátum faállomány-szerkezeti felvétele és vizsgálata
Készítette: Kovács Norbert, erdőmérnök jelölt
Belső konzulens: Dr. Veperdi Gábor, egyetemi docens
Külső konzulens: Horváth Ferenc, tudományos munkatárs
MTA ÖBKI Erdőrezervátum Kutatócsoport
Sopron, 2006

Tartalom
Bevezetés
Az erdőrezervátum fogalma
Az erdőrezervátum-kutatás Európában
A hazai erdőrezervátum program kialakulása
Az erdőrezervátum-program főbb eredményei
Az erdőrezervátum hálózat rövid jellemzése
Faállomány-szerkezeti vizsgálatok az erdőrezervátumban
A diplomamunka célja
A Dávodi-erdő Erdőrezervátum
Geológiai, domborzati viszonyok
Éghajlati viszonyok
Történeti áttekintés
Az erdőgazdálkodás története
A mintaterület kiválasztása, jellemzése
Faállomány-szerkezeti vizsgálatok
Az ERTI és az ER mérési metodikájának összevetése
A faegyedek felmérésére alkalmazott módszer
Dél-Dunántúli homoki bükkös
Leucoju verni-Fagetum
A felvételezés módszere
Eredmények
Összegzés
A Dávodi-erdő Erdőrezervátum mintaterületének faállomány-szerkezete
Következtetések, javaslatok
Köszönetnyilvánítás
Irodalomjegyzék
Mellékletek
A felmérési jegyzőkönyv, adatlapok a "A Dávodi-erdő Erdőrezervátum faállomány-szerkezeti felvétele és vizsgálata" c. szakdolgozathoz külön tételként szerepel az ER Archívumban.

Címszavazva - GE

Lelőhely
ER Archívum (2006/D-008/1, 2006/D-008/2)
Erdőrezervátumok