Zólyomi B., Précsényi I., Szőcs Z. (1972): Polygonatum latifolium rhizoma pattern. Befejezetlen kézirat.

Összefoglalás

Vizsgálatok a Galatello-Quercetum polygonatetosum szubasszociáció Polygonatum faciesében.

Fejezetek:
Mintavétel módja és ideje
Biometriai mérések, előzetes pattern számítások
Előzetes következtetések

Megjegyzések

Zólyomi Bálint kézírásával ellátott kézirat (rajzok, számítások) a Zólyomi Házaspár Alapítvány tulajdonából

Lelőhely
ER Archívum (1972/D-002)
Erdőrezervátumok