Máthé I., Zólyomi B., Précsényi I., Kovács M. (1967): Der Alkali-Waldsteppenwald von Margita als Arbeitsgebiet im IBP. In: Zólyomi B. (szerk.): Guide der Exkursionen des Internationalen Geobotanischen Symposiums, Ungarn, Eger-Vácrátót, 62-63.

Nyomtatóbarát változatPDF version
Teljes hivatkozás: 
Máthé I., Zólyomi B., Précsényi I., Kovács M. (1967): Der Alkali-Waldsteppenwald von Margita als Arbeitsgebiet im IBP. In: Zólyomi B. (szerk.): Guide der Exkursionen des Internationalen Geobotanischen Symposiums, Ungarn, Eger-Vácrátót, 62-63.
Rövid hivatkozás: 
Máthé és mtsai (1967)
Első szerző: 
Máthé Imre
Év: 
1967
Összefoglalás: 

A magyarországi IBP program keretében 1966-ban kezdődtek meg a vizsgálatok az újszentmargitai erdőssztyep erdőben (Galatello-Quercetum roboris), illetve a szomszédos társulásokban, az erdőssztyep réten (Peucedano-Galatelletum), a szikes pusztaréten (Artemisio-Festucetum pseudovinae), illetve a származék juhlegelőn (Achilleo-Festucetum pseudovinae).
A kutatás célja az egyes társulások primer szervesanyag produkciójának vizsgálata volt, valamint ezek összehasonlítása az extenzív juhlegelő és a szántóföld művelési ág produkciójával.
A kutatás során a következő vizsgálatokat végezték: gyökérprodukció, földfeletti zöldtömeg, fenológiai megfigyelések, gradiens vizsgálatok transzekt mentén, pattern vizsgálatok,
talajbiológiai tényezők évi és havi ritmusa, egyes fajok populációjának citogenetikai vizsgálata.

biodiverzitás: magasabb rendű növények
biomassza, fatermés
élőhely: erdőssztyeppek
mezőgazdaság
ökoszisztéma: növekedés, fejlődés, produkció
talaj - termőhely
társulástan, cönológia
Kiadó: 
Dr. Zólyomi Bálint
Lelőhely: 
ER Archívum (1967/P-006)
Típus: 
tudományos-, tankönyvi fejezet
Erdőrezervátumok: 
Katalógusba vette: 
Papp Mónika
Katalógusbavétel időpontja: 
2019-05-09